| | |Menu główne

CASE STUDY – Sieć Badawcza Łukasiewicz

Zapraszamy Państwa do obejrzenia najnowszego Video Case Study z udziałem Sieci Badawczej Łukasiewicz. PROCAD SA od 2001 jest partnerem Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu w zakresie dostawy oprogramowania, doradztwa CAD oraz szkoleń.

Kolekcja Autodesk Product Design and Manufacturing Collection oraz Fusion 360 to wydajne i efektywne narzędzia pozwalające na szybkie prototypowanie zgodnie z zasadą Future of Making Things. Dzięki temu skróciliśmy proces powstawania wyrobu, zmniejszyliśmy ilość błędów na etapie realizacji inwestycji oraz usprawniliśmy współpracę pomiędzy różnymi podmiotami projektu. Wszystkim osobom zaangażowanym w projekt, w szczególności Panu dr inż. Tomaszowi Samborskiemu, chcielibyśmy podziękować za pomoc w realizacji materiału.

Dr inż. Tomasz Samborski jest Kierownikiem Grupy Badawczej Konstrukcji Prototypów w Łukasiewicz-Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu. Wynalazcą, twórca wielu złożonych, unikatowych rozwiązań mechatronicznych, głównie dotyczących procesowych, zautomatyzowanych urządzeń przemysłowych oraz laboratoryjnych systemów badawczych, testowych, diagnostycznych i kontrolno-pomiarowych. Twórcze rezultaty uzyskane przez dr. inż. T. Samborskiego w większości powstały w ramach innowacyjnych programów badawczych pozyskiwanych na drodze konkursowej. Był wykonawcą, kierownikiem lub koordynatorem ponad 60. Projektów. Reprezentują one światowy poziom techniczny, potwierdzony 10. medalami (w tym 3. złotymi) na światowych wystawach wynalazków (Bruksela, Genewa, Gdańsk, Norymberga, Zagrzeb, Moskwa). Podstawę rozwiązań aplikacyjnych stanowią opracowania teoretyczne i eksperymentalne; dr inż. T. Samborski jest autorem lub współautorem ponad 50. artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych oraz 70. uzyskanych patentów. W 2008 roku został odznaczony Złotą Honorową Odznaką Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów a w roku 2015 Medalem Honorowym SPWiR im. Tadeusza Sendzimira.

Zamknij