AutoCAD Eksport układów do modelu – automatyzacja

Problem

Czy da się zautomatyzować polecenie  dla wielu arkuszy – na przykład dołączyć do polecenia drukuj zestaw
arkuszy tak jak jest to zrobione z poleceniem e-transmit?

Rozwiązanie

Jeżeli chodzi o eksport układów
do modelu/rysunków dwg to nie ma narzędzia automatyzującego w samym AutoCAD.

Przy czym jest lisp, który
robi eksport automatycznie wielu układów: