Dwa stanowiska w ramach jednej licencji

Problem

 Czy w ramach jednej licencji można używać programu na drugim komputerze np.w domu?

Rozwiązanie

Umowa licencyjna na oprogramowanie Autodesk dopuszcza – dla wersji jednostanowiskowej i wielokrotnej jednostanowiskowej – instalacjędodatkowej (dodatkowych) kopii oprogramowania, pod warunkiem, że:

  • dodatkowa kopia zainstalowana jest na komputerze należącym do Licencjobiorcy,
  • dodatkowa kopia używana jest przez tą samą osobę, która używa kopii pierwotnej,
  • taka osoba jest Licencjobiorcą (jeżeli Licencjobiorca jest osobą fizyczną) lub pracownikiem Licencjobiorcy,
  • taka osoba ma dostęp do dodatkowej kopii wyłącznie w celu wykonywania pracy w miejscu innym od regularnego stanowiska pracy oraz wyłącznie na rzecz Licencjobiorcy oraz kopia pierwotna oraz kopie dodatkowe nie są używane jednocześnie,
  • liczba dodatkowych kopii nie może przekraczać liczby instalacji przypisanej do danej licencji (czyli dla wersji jednostanowiskowej – 1 kopia dodatkowa, a np. dla AutoCAD LT 5-pack – maksimum 5).

Przysługujący w subskrypcji Home Use Benefit pozwala na instalację na komputerze należącym do pracownika Licencjobiorcy na czas trwania subskrypcji i przy spełnieniu pozostałych warunków dla standardowej licencji.

 

Dbamy o Twoją prywatność.

Dzięki wykorzystaniu rozwiązań takich, jak pliki cookies i pokrewne technologie oraz przetwarzaniu Twoich danych, możemy zapewnić, że wyświetlane treści lepiej odpowiedzą na Twoje potrzeby. Więcej informacji znajdziesz w Polityka prywatności.