Licencja przenośna

Problem

Jak przenieść licencję na inny komputer?

Rozwiązanie

1. Aby możliwe było użycie Licencji przenośnej, produkt Autodesk musi być zainstalowany na komputerze źródłowym i docelowym.
2. Rejestracja i autoryzacja produktu nie jest konieczna na komputerze docelowym.
3. Przed pierwszym importem licencji na komputerze docelowym, należy uzyskać kod identyfikacyjny komputera docelowego. Jest to unikalny identyfikator przypisywany komputerom przez Licencję przenośną. Bez kodu identyfikacyjnego, licencja nie może być transferowana.
a) Na komputerze docelowym, w menu Start (w systemie Windows), kliknij opcję wszystkie programy (lub Programy) Autodesk [nazwa produktu Autodesk] Licencja przenośna.
b) Zapisz kod identyfikacyjny komputera, wyświetlony w lewym dolnym rogu okna Licencji przenośnej.
4. Po otrzymaniu kodu identyfikacyjnego komputera docelowego, należy dodać go do listy komputerów, które współużytkują licencję produktu, znajdującej się na komputerze źródłowym.
W Licencji przenośnej komputera źródłowego (3a) , kliknij zakładkę Komputery. Zostanie wyświetlona lista komputerów, do których można wyeksportować licencję.
Kliknij Dodaj. W oknie dialogowym Dodaj komputer, wprowadź nazwę i kod identyfikacyjny komputera docelowego, a następnie kliknij OK. Dodane informacje pojawią się na liście komputerów na zakładce Komputery.
W oknie Licencji przenośnej, kliknij Zamknij.
5. Po dodaniu kodu identyfikacyjnego komputera docelowego do listy komputerów, wyeksportuj licencję z komputera źródłowego. Eksport licencji produktu polega na przeniesieniu licencji z jednego komputera na inny. Licencja zostaje wyeksportowana, kiedy format aktywnej licencji produktu zostanie przekształcony przez Licencję przenośną na format przenośny (plik transferu lub kod transferu), który może być przeniesiony do komputera docelowego.


Uwaga: Licencja przenośna daje dwudziestoczterogodzinny okres dostępu, w którym można korzystać z produktu na komputerze źródłowym, po przeniesieniu licencji do innego komputera. Kiedy okres dostępu wygaśnie, do momentu “powrotu” licencji nie można uruchamiać programu na komputerze źródłowym (po przeniesieniu licencji do komputera docelowego, należy z powrotem przenieść ją do komputera źródłowego). Okres dostępu może nie obowiązywać, jeśli ostatnio używano licencji awaryjnej na komputerze źródłowym.

Aby wyeksportować licencję:

1. Na komputerze źródłowym, w menu Start (Windows), kliknij opcję Wszystkie programy (lub Programy) Autodesk [nazwa produktu Autodesk] Licencja przenośna.
2. Na zakładce Licencje, wybierz licencję, która ma być eksportowana, a następnie kliknij Eksport licencji.
W oknie dialogowym Eksport licencji wyświetli się nazwa produktu Autodesk i nazwa licencji, oraz nazwy i kody identyfikacyjne wszystkich komputerów z listy komputerów.
3. Wybierz komputer docelowy z listy Eksportuj do.
Uwaga Licencja zostanie wyeksportowana tylko do komputera docelowego. Po wybraniu komputera docelowego nie można transferować licencji do innego komputera. Wybierz komputer docelowy z listy Eksportuj do.
4. Upewnij się, czy kod identyfikacyjny komputera docelowego jest poprawny.
Wyświetlany kod identyfikacyjny musi dokładnie zgadzać się z kodem identyfikacyjnym komputera docelowego.
5. W polu Rodzaj eksportu wybierz rodzaj eksportu.
Uwaga Jeśli licencja jest eksportowana po raz pierwszy, należy wybrać opcję Użyj pliku transferu. Plik transferu zawiera ważne informacje dla komputera docelowego.
6. Kliknij Dokonaj transferu licencji.
7. W oknie dialogowym Zakończenie eksportu, kliknij OK.
8. W oknie Licencji przenośnej, kliknij Zamknij.
Transfer licencji produktu zostanie zakończony, jeśli po wyeksportowaniu licencji z komputera źródłowego, zostanie ona zaimportowana na komputerze docelowym. Licencja zostaje zaimportowana, jeśli Licencja przenośna zaakceptuje format przenoszonej licencji (plik transferu lub kod transferu) i utworzy aktywną licencję na komputerze, umożliwiając na nim korzystanie z produktu Autodesk.

Aby zaimportować licencję:

1. Na komputerze docelowym, w menu Start (w systemie Windows), kliknij opcję Wszystkie programy (lub Programy) Autodesk [nazwa produktu Autodesk] Licencja przenośna.
2. Na zakładce Licencje, kliknij Import licencji.
3. W oknie dialogowym Import licencji, wybierz opcje transferu licencji. Upewnij się, czy została wybrana taka sama opcja transferu, jaka była użyta do wyeksportowania licencji.
Uwaga Jeśli kod transferu lub plik transferu jest niewłaściwie umieszczony, należy powrócić do komputera źródłowego, na którym znajduje się aktywna licencja. Uruchom Licencję przenośną i ponownie wyeksportuj licencję. Licencję należy wyeksportować do tego samego komputera docelowego, który był wybrany poprzednio.
4. Kliknij Import.
Licencja została zaimportowana na komputerze docelowym; można teraz na nim uruchomić program. Aby z powrotem przenieść licencję do oryginalnego komputera, należy powtórzyć procedury eksportu i importu.
5. W oknie Licencji przenośnej, kliknij Zamknij.

Plik transferu – Plik może być przenoszony za pomocą dysku, współużytkowanego folderu lub jako załącznik poczty elektronicznej. Plik transferu posiada rozszerzenie .plu.
Kod transferu – Szesnastoznakowy kod generowany przez komputer eksportujący licencję. Jeśli wcześniej licencja została transferowana przy użyciu pliku transferu, dane licencji istnieją już na komputerze docelowym, dlatego podczas importowania licencji na komputerze docelowym wystarczy wpisać wygenerowany kod transferu w oknie dialogowym Import licencji.

Dbamy o Twoją prywatność.

Dzięki wykorzystaniu rozwiązań takich, jak pliki cookies i pokrewne technologie oraz przetwarzaniu Twoich danych, możemy zapewnić, że wyświetlane treści lepiej odpowiedzą na Twoje potrzeby. Więcej informacji znajdziesz w Polityka prywatności.