Program wyłącza się podczas próby rozwinięcia menu PLIK.

Problem

Kiedy próbujesz wywołać funkcje programu z poziomu menu File pokazuje się następujące okno błędu i program przestaje odpowiadać.
FATAL ERROR: Unhandled e06d7363h Exception at 7c812a5bh

Rozwiązanie

Problem ten występuje gdy na Twoim komputerze jest zainstalowana niepoprawna wersja biblioteki MFC80U.DLL. Aby rozwiązać ten problem należy użyć jednej z poniższych metod.
METODA 1 [Znajdź i zamień niepoprawną wersję biblioteki DLL]:
1. Przeszukaj lokalny dysk twardy w poszukiwaniu pliku: MFC80U.DLL
2. Sprawdź wersję każdego z tak odnalezionych plików poprzez kliknięciem prawym klawiszem myszki na pliku i otwarcie jego właściwości.
3. Jeśli którykolwiek z tych plików będzie w wersji 8.00.50727.363 wówczas postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:
a. Kliknij menu START > URUCHOM
b. Skopiuj poniższą linię i wklej ją w oknie URUCHOM
MsiExec.exe /X{A49F249F-0C91-497F-86DF-B2585E8E76B7}
c. Kliknij OK.
4. Uruchom AutoCAD.
Jeśli otrzymasz komunikat błędu podczas startu, będziesz musiał zainstalować poprawną wersję w/w biblioteki korzystając z witryny Microsoftu. Odwiedź następujący odnośnik i postępuj zgodnie z instrukcjami tam zawartymi aby zainstalować bibliotekę MFC80U.
Zainstaluj poprawną wersję biblioteki MFC80U.DLL
METODA 2 – Wyłącz listę ostatnio używanych plików w AutoCAD
1. Uruchom AutoCAD
2. Menu NARZĘDZIA > OPCJE
3. Na zakładce ZAPIS I ODCZYT ustaw parametr ilości wyświetlanych ostatnio używanych plików na 0
4. Potwierdź, że procedura przyniosła skutek i masz dostęp do funkcji w menu PLIK bez występowania wcześniejszego błędu.
 

Dbamy o Twoją prywatność.

Dzięki wykorzystaniu rozwiązań takich, jak pliki cookies i pokrewne technologie oraz przetwarzaniu Twoich danych, możemy zapewnić, że wyświetlane treści lepiej odpowiedzą na Twoje potrzeby. Więcej informacji znajdziesz w Polityka prywatności.