PROCAD EXPO 2023 - bilety w promocyjnej cenie Early Bird!

Zarezerwuj sobie miejsce

PROCAD EXPO 2023

18-19 października Gdańsk 
Koniecznie dołącz

BIM w Polsce

Świadomość i wykorzystanie BIM w Polsce*

Badanie przeprowadzone na zlecenie Autodesk wskazuje, że świadomość BIM wśród polskich firm architektoniczno-budowlanych oscyluje na poziomie 46 procent.

Około 25 procent respondentów deklaruje stosowanie metodyki BIM przy realizowanych projektach.

Świadomość ta jest zauważalnie wyższa w większych organizacjach, zatrudniających powyżej 10 osób (56,5 proc.) oraz wśród osób młodszych stażem – blisko 60 procent.

Respondenci oceniają, że świadomość BIM jest wyższa wśród architektów (65,4 proc.), projektantów konstrukcji i instalacji (50,3 proc.), niższa jeżeli mówimy o wykonawcach, inwestorach, czy też właścicielach budynków.

* Większość informacji zawartych na tej stronie pochodzi z raportu „BIM – polska perspektywa”, który powstał w wyniku badania przeprowadzonego w październiku 2015 roku przez instytut MillwardBrown na zlecenie firmy Autodesk. Więcej informacji o badaniu na dole strony

Po co nam BIM?

Opinia, że BIM pozwala na osiągnięcie szeregu korzyści w procesie projektowo – budowlanym jest powszechnie podzielana. 61,63 proc. respondentów, którzy stosują BIM za największą korzyść uważa wyższą jakość tworzonych projektów; 60,47 proc. – mniej błędów na etapie realizacji inwestycji. Dalsze wskazania to lepsza współpraca zaangażowanych w projekt, usprawnienie projektowania oraz tworzenie bardziej wydajnych projektów (odpowiednio: 39,53 proc., 38,37 proc., 37,21 proc.).

Wśród przedstawicieli branży, którzy stosują BIM, ponad 60 proc. respondentów uważa, że BIM pozwala na obniżenie kosztów w całym cyklu powstawania i życia budynku. 67,28 proc. z tej grupy wskazuje na oszczędności przewyższające 15 proc. Respondenci dostrzegają także oszczędności na etapie przedmiarowania i kosztorysowania; realizacji budowy i projektowania architektonicznego oraz branżowego.

Jak w pełni wykorzystać zalety BIM?

BIM jest nowym, na skalę globalną, sposobem pracy w branży architektoniczno-budowlanej. W wielu krajach toczą się debaty na temat adopcji BIM, czy też dostosowania prawa. W Polsce, wśród działań, które należy podjąć, respondenci wymieniają przede wszystkim – budowanie świadomości wśród inwestorów (ponad 40 proc.), edukację rynku (ponad 37 proc.) oraz opracowanie polskich standardów BIM (36 proc.). Charakterystyczne jest, że potrzebę działań wskazują prawie wszyscy, jedynie 2,5% mówi, że nie ma potrzeby podejmowania żadnych kroków.

Wśród czynników, które spowalniają rozwój BIM w Polsce wymieniane są: mała liczba specjalistów pracujących z BIM (71,4 proc.), niska świadomość korzyści wśród inwestorów (68,9 proc.), brak wspólnych standardów działania (68,9 proc.), niechęć do zmian w metodyce projektowania (61,5 proc.), czy też zbyt niskie ceny projektów (83,9 proc.)

Optymistyczna przyszłość BIM w Polsce

Komentarze do wyników badania

Informacje o badaniu

Badanie na zlecenie Autodesk zostało przeprowadzone na próbie 350 firm z branży architektoniczno-budowlanej (pracownie architektoniczne, firmy zajmujące się projektowaniem konstrukcji / instalacji budowlanych, firmy developerskie). Respondentami, z którymi przeprowadzano wywiady, byli decydenci – kadra zarządzająca firm oraz osoby podejmujące decyzje dotyczące stosowanych przez firmę rozwiązań technicznych. Badanie zrealizowane zostało za pomocą techniki mix mode (CATI, CAWI, CAPI) z wykorzystaniem jednolitego narzędzia badawczego – kwestionariusza. Do prac nad opracowaniem raportu zostali zaproszeni przedstawiciele firm oraz instytucji reprezentujących branżę architektoniczno – budowlaną. Na etapie przygotowania narzędzia badawczego zorganizowane zostały 3 spotkania – w Warszawie, Gdańsku i Krakowie. Wnioski uzyskane podczas dyskusji zostały wykorzystane na etapie opracowanie kwestionariusza badania.

Dbamy o Twoją prywatność.

Dzięki wykorzystaniu rozwiązań takich, jak pliki cookies i pokrewne technologie oraz przetwarzaniu Twoich danych, możemy zapewnić, że wyświetlane treści lepiej odpowiedzą na Twoje potrzeby. Więcej informacji znajdziesz w Polityka prywatności.