Czym jest BIM?

BIM to skrót od angielskiego terminu Building Information Modeling – oznaczający modelowanie informacji o budynku. Odnosi się on do programów wspomagających projektowanie, których działanie polega na wstawianiu wcześniej zdefiniowanych trójwymiarowych obiektów typu ściana, strop, dach, sufit, okno itp. oraz nadawaniu im odpowiednich parametrów.

W czasie projektowania wszystkie nadane uprzednio atrybuty można dowolnie modyfikować bądź dodawać nowe, co automatycznie zostanie odzwierciedlone w trójwymiarowym modelu budowli, w zestawieniach powierzchni itd.

Każdy obiekt stworzony w technologii BIM posiada wszystkie parametry rzeczywistego budynku. Różnorodność generowanych raportów umożliwia natomiast wszechstronną i dogłębną analizę każdego projektu, dzięki czemu możliwe jest wyeliminowanie błędów już na wstępnym etapie. Rozwiązanie to zapewnia również pełną kontrolę nad projektem, co pozwala znacznie zredukować koszty i przyspieszyć pracę.

BIM jest idealnym narzędziem do wdrażania nowych realizacji, jednak doskonale sprawdzi się również przy przebudowach czy rozbudowach już istniejących obiektów. Technologia ta wyznacza zupełnie nowy standard w zakresie planowania, projektowania, prowadzenia budowy i zarządzania.

BIM można określić też jako przepływ informacji projektowych.

Właściwe ukierunkowanie tego przepływu pozwala na eliminację ewentualnych błędów na wczesnym etapie projektowania, kiedy zmiany i modyfikacje nie pociągają za sobą dużych kosztów. A za taki na pewno trzeba uznać konieczność wprowadzania zmian na etapie wykonawstwa.

Na co komu BIM?

Informacje zawarte w modelu BIM to NIE TYLKO geometria! Informacje te mogą być podstawą do analiz związanych z ergonomią przyjętych roz-wiązań, nasłonecznieniem, świadectwami energetycznymi budynku, zarządzaniem powierzchniami np. najmu czy kosztami realizacji inwestycji i jej późniejszego użytkowania.

Projekt spełniający kryteria BIM umożliwia oszacowanie i ocenę opłacalności inwestycji zanim ona powstanie.

Technologia BIM to alternatywa dla Projektantów, Wykonawców, Inwestorów, a także Zarządców zrealizowanych inwestycji. Wykorzystanie trójwymiarowego, zawierającego niezbędne informacje modelu jest łatwiejsze, pewniejsze i bezpieczniejsze niż stosowane nadal tradycyjne metody projektowania, realizacji czy zarządzania.

Przepływ informacji projektowych

Czy BIM się opłaca?

Niezależne badania wykazały, że:

  • 30% realizacji przekracza zakładany budżet lub jest niezgodnych z harmonogramem (źródło: CMAA Industry Report 2007),
  • 92% Project Managerów twierdzi, że dokumentacja techniczna jest niewystarczająca dla procesu wykonawczego (źródło: CMAA Owners Survey 2005),
  • 37% materiałów budowlanych jest marnowanych w trakcie realizacji inwestycji (źródło: Movement for Innovation Industry Reports and Economist Magazine 2002).

Możliwość eliminacji wymienionych powyżej problemów, takich jak nieterminowość realizacji zamierzenia inwestycyjnego, przekroczenie budżetu, czy marnotrawstwo materiałów wskazuje na to, że wdrożenie technologii BIM jest opłacalne.

BIM oznacza również więcej projektów, lepszej jakości, w krótszym czasie i pozbawionych błędów. Bardzo łatwo jest przeliczyć te zalety na realne pieniądze, które zostaną zaoszczędzone.

Korzyści z technologii BIM Przykłady z Europy i ze Świata:

Kto mi zrobi BIM?

Kluczem skutecznego wdrożenia BIM jest wybór właściwego partnera. Przy podejmowaniu decyzji warto zwrócić uwagę na dotychczasowe dokonania potencjalnego partnera, na jego zasoby merytoryczne czy stabilność finansową.

Partner mający w swojej historii podobne dokonania, charakteryzujący się ugruntowaną pozycją i mogący wykazać się referencjami znakomicie zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu we wdrażaniu technologii BIM w przedsiębiorstwie.

Dbamy o Twoją prywatność.

Dzięki wykorzystaniu rozwiązań takich, jak pliki cookies i pokrewne technologie oraz przetwarzaniu Twoich danych, możemy zapewnić, że wyświetlane treści lepiej odpowiedzą na Twoje potrzeby. Więcej informacji znajdziesz w Polityka prywatności.