| | |Menu główne

Skrypty Dynamo: Duplikuj widoki ze szczegółami

Skrypt pozwala w efektywny sposób duplikować widoki z nowymi nazwami. Skrypt dostępny jest w usłudze DYNAMOScript, pakiecie BIM Model Enhancer. Zazwyczaj wymagane jest, by na podstawie widoku powstały kolejne, które będą nośnikiem innego typu informacji projektowej. Ręczne duplikowanie widoków jest żmudne i podczas tej czynności łatwo i pomyłkę. Ten skrypt ułatwia wybranie kilku widoków do duplikowania. Każdy z zaznaczonych widoków otrzyma nowy fragment nazwy. Jeśli chcemy, by każdy z widoków był skopiowany z innymi końcami nazw, należy wpisać odpowiednio nowe fragmenty, oddzielone średnikiem.

Zastosowanie:

 • jeżeli często powielasz widoki z uwzględnieniem szczegółów (np. widoki z różnymi ustawieniami filtrów, bazujące na tym samym widoku)
 • jeżeli chcesz za jednym razem powielić widoki i zmienić ich nazwę
 • jeżeli chcesz zminimalizować szansę na niepoprawne nazywanie widoków w projekcie (końcówki “Copy 1” lub “Kopia 1”)

Korzystając z tego skryptu zyskasz: 1h

Co to znaczy? Ta sama czynność wykonywana w Revicie bez pomocy tego skryptu zajęłaby właśnie tyle. Dzięki DynamoScript oszczędzasz czas, swój lub swoich pracowników.

Ten skrypt jest częścią pakietu Zwinna Dokumentacja

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: dynamo@procad.pl / 600 465 022

PROCAD DynamoScripts Plug&Play – Quick Facts

 • 95 zł/miesiąc zamiast kilku lub kilkunastu tysięcy za skrypt lub aplikację
 • użytkownik nie widzi Dynamo, widzi okna dialogowe w Revicie
 • DynamoScripts to wykonywalne funkcje w Revicie dostępne w formie plugina, a nie skrypty
 • użytkownik nie widzi Dynamo Player, korzysta z ikon na wstążce w Revicie
 • błyskawiczny support (przycisk odświeżający zawartość chmury, zamiast reinstalacji pluginu)
 • wszystkie funkcje/skrypty są udokumentowane – tutorial, opis, pliki pomocnicze

Stwórz swój własny pakiet!

 • Teraz, możesz też stworzyć swój własny pakiet DYNAMOScript!
 • Wybierz 6 dowolnych skryptów, które Cię interesują i odpowiadają na Twoje potrzeby projektowe.
 • Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą!
Stwórz swój pakiet DYNAMOScript
Zamknij