| | |Menu główne

Rozwój Centrum Badawczo – Rozwojowego PROCAD

Rozwój Centrum Badawczo – Rozwojowego PROCAD

PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA podpisał umowę na projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Rozwój Centrum Badawczo ­– Rozwojowego PROCAD”.

Celem przedmiotowego projektu jest rozwój Centrum B+R prze firmę PROCAD . Wnioskodawca planuje rozwój prac B+R w zakresie świadczenia zaawansowanych usług inżynierskich świadczonych między innymi poprzez dostarczanie skalowalnych, innowacyjnych rozwiązań informatyczno – konsultingowych , systemów analitycznych i realizacji zleceń projektowych.

Wartość projektu: 10 192 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 4 484 480,00 zł 

Zarząd PROCAD SA w dniu 27 sierpnia 2019  za pośrednictwem systemu SL2014 przesłał do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oświadczenie o rozwiązaniu, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, umowy na realizację projektu „Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego PROCAD” (POIR.02.01.00-00-0121/15-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 15/2016 z dnia 7 września 2016 roku.
>>Szczegóły dostępne tutaj<<

Zamknij