Shared views – udostępnianie widoków z projektów Autodesk Revit

W dzisiejszym odcinku biuletynu BIM Modelera zajmiemy się zagadnieniem komunikacji pomiędzy projektantem, a osobami spoza zespołu projektowego. Nawet z tymi, którzy nie używają i nie posiadają żadnego oprogramowania CAD, ale są osobami decyzyjnymi, np. specjaliści konsultujący nasz projekt, inwestor itp.

Dość  poręcznym i prostym rozwiązaniem do wizualnej komunikacji zmian są Shared views, czyli widoki udostępnione w programie Autodesk Revit, dodane w programie jako jedna z nowości wersji 2021.1. Wersja Autodesk Revit 2024 poszerza możliwości tego narzędzia o różne typy widoków, w tym arkusze.

Rys. 1 Widoki udostępnione w Autodesk Revit

Widoki udostępnione, to technologia, która umożliwia udostępnienie wszystkim zainteresowanym osobom, które nie mają dostępu do projektu Revit, widoków/arkuszy z projektu w postaci łącza internetowego do bezpłatnej przeglądarki Autodesk Viewer. Pozwala to na przeglądanie widoków udostępnionych, oznaczanie znacznikami i dodawanie komentarzy w trakcie wielostronnej dyskusji. Poza przyspieszeniem uzgodnień i podniesieniem ich jakości ważne jest też to, że po zakończonym procesie wymiany komentarzy między wszystkimi jego uczestnikami, cały wątek dyskusji nad zgłoszonym tematem można wyeksportować jako raport w formacie PDF.

Widoki udostępnione w Autodesk Revit

Widok udostępniony w Revit może utworzyć każdy posiadacz aktywnej subskrypcji Autodesk Revit w wersji z dostępem do tego narzędzia.

Polecenie Widoki udostępnione znajdziemy w zakładce Współpracuj.

Otwiera ono paletę o tej samej nazwie, służącą do tworzenia, zarządzania widokami udostępnionymi, a także szybkiego ich otwieranie w przeglądarce.

Gdy chcemy udostępnić widok, otwieramy go w projekcie. Najlepiej zamknąć pozostałe widoki projektu (przy wielu otwartych widokach zdarza się, że widok udostępniony otrzymuje nieprawidłową miniaturę) i zapisać projekt.

Klikamy polecenie Nowy widok współdzielony. Jeśli system zauważy niezapisane zmiany, i tak zmusi nas do zapisu. W okienku dialogowym podajemy nazwę widoku – warto ją przemyśleć, aby była jednoznaczna, gdyż potem już jej nie zmienimy. Proces udostępniania kończy kliknięcie na Udostępnij.

Rys. 2 Udostępnianie widoku (Arkusz wydruku).

Proces przetwarzania chwilę trwa, jego rozpoczęcie zostaje zgłoszone komunikatem, który można zamknąć, gdyż po przetworzeniu i tak pojawi się kolejny komunikat, potwierdzający gotowość łącza. Komunikat daje nam dwie opcje: Wyświetl w przeglądarce pozwala wyświetlić udostępniony widok w przeglądarce Autodesk Viewer, Kopiuj łącze pozwala  skopiować link do schowka i wkleić w dowolny komunikator albo pocztę.

Rys. 3 Proces udostępniania (po lewej), komunikat o udostępnieniu (po prawej).

Dodatkowo, autor widoku udostępnionego otrzymuje potwierdzenie w swojej skrzynce poczty elektronicznej.

Rys. 4 Powiadomienie email o udostępnionym widoku.

Poza przyciskiem do tworzenia widoków udostępnionych, na panelu Widoki udostępnione w Revit, w jego górnej części, znajdują się: ogólny skrót do przeglądarki Autodesk Viewer, narzędzie wyszukiwania widoków według nazwy, przycisk odświeżenia zawartości i przycisk Pomoc. Widoki można uporządkować według daty utworzenia, nazwy albo daty wygaśnięcia.

Główny obszar palety to lista wszystkich widoków udostępnionych. Przycisk w postaci wielokropka przy każdym widoku pozwala wybrać z menu polecenia: otwarcia widoku w przeglądarce, skopiowania łącza do schowka, przedłużenia wygaśnięcia widoku lub całkowitego usunięcia widoku. Ostatnie wymaga dodatkowego potwierdzenia.

Rys. 5 Opcje widoku udostępnionego w panelu widoków udostępnionych.

.  

Każdy kto dostanie link do udostępnionego widoku może go otwożyć i obejrzeć, ale jeśli chce wprowadzać komentarze, musi być zalogowany. Utworzenie konta jest dostępne dla każdego – nie wymaga posiadania jakiejkolwiek licencji oprogramowania. Konto jest całkowicie darmowe.

Ci, którzy posiadają oprogramowanie, logują się w przeglądarce za pomocą tych samych danych co do Autodesk Account.

Rys. 6 Widok udostępniony w przeglądarce Autodesk Online Free Viewer.

Jeden widok udostępniony może zawierać różne wątki tematyczne.

Każdy dopisujący uwagi, dodający znaczniki – wpisuje się w ciąg dyskusji. W zakresie udostępnionego widoku, mogą pojawić się różne wątki dotyczące różnych zagadnień, które można prowadzić oddzielnie.

Każdy temat można zaznaczyć jako rozwiązany, kiedy mamy już wszystkie informacje dotyczące zagadnienia.

Rys. 7 Lista wątków (po lewej), odpowiadanie na komentowane miejsce(po prawej).

Tę samą listę komentarzy użytkownik Revit widzi w panelu widoków udostępnionych. Zaletą jest to, że nie musimy przechodzić do przeglądarki żeby odpowiadać na komentarze. Można to robić z poziomu Revit.

Jeśli dyskusja rozwija się dynamicznie, należy pamiętać aby w Revit używać odświeżania widoku udostępnionego, żeby widzieć zawsze aktualne komentarze.

Rys. 8 Komentarze w panelu widoków udostępnionych w Revit.

Jak długo może trwać dyskusja ?

Domyślnie, każdy widok udostępniony na Autodesk Online Free Viewer, biędzie wyświetlany przez 30 dni. Po upływie tego czasu zostanie on permanentnie usunięty. Jeżeli nie zdążymy wyjaśnić wszystkich wątpliwości w tym czasie, zawsze można przedłużyć pozostawienie widoku w przeglądarce. Nie zależnie od tego ile czasu pozostało do końca, kliknięcie przedłuż – wydłuża udostępnianie widoku na 30 dni. Przdłużanie widoku udostępnionego nie ma limitu.

Rys. 9 Przedłużanie czasu widoku udostępnionego.

Na koniec, możemy wyeksportować całą historię konwersacji do pliku PDF, bo po wygaśnięciu widoku nie będziemy mieli żadnego dowodu na temat rozwiązywanych i komentowanych zagadnień.

Każdy wątek jest na oddzielnej stronie, co ułatwia śledzenie poszczególnych zagadnień.

Rys. 10 Raport w postaci pliku PDF wyeksportowanego z przeglądarki.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Zarówno utworzenie widoku udostępnionego jak i umieszczanie w nim kolejnych komentarzy, wiąże się z generowaniem kolejnych powiadomień e-mail dla autora takiego widoku. Warto utworzyć na nie osobny folder w skrzynce odbiorczej.

W polach tekstowych pojedynczy wpis ma limit 400 znaków.

Zachęcam do „własnoręcznego” sprawdzenia tej bardzo przydatnej funkcjonalności programu Autodesk Revit.

Dbamy o Twoją prywatność.

Dzięki wykorzystaniu rozwiązań takich, jak pliki cookies i pokrewne technologie oraz przetwarzaniu Twoich danych, możemy zapewnić, że wyświetlane treści lepiej odpowiedzą na Twoje potrzeby. Więcej informacji znajdziesz w Polityka prywatności.