Wykorzystanie narzędzia „Zespół” w zestawieniach urządzeń sanitarnych.

Prawdopodobnie większość z użytkowników doskonale wie, jak tworzyć zestawienia. Myślę jednak, że temat warto rozwinąć. Klasyczne zestawienie elementów w programie Revit wymaga zdefiniowania kategorii elementu, np. kanał, kształtki, akcesoria, nawiewniki itp. Dla każdego z tych elementów tworzymy oddzielne zestawienia. Zakładka „Widok” panel Utwórz -> Zestawienia -> Zestawienia/Ilości.

Rys. 1 Okno wyboru kategorii dla zestawienia.

Po określeniu dziedziny i kategorii przechodzimy do okna wyboru parametrów mających znaleźć się w zestawieniu.

Rys. 2 Okno wybory parametrów do zestawienia z wybranej kategorii.

Wybór (dodanie/usunięcie) parametrów może odbywać się również po wygenerowaniu zestawienia poprzez przycisk Pola w oknie właściwości. Po zatwierdzeniu otrzymujemy tabelę jak niżej

Rys. 3 Automatyczne zestawienie stworzone na podstawie wybranych wcześniej parametrów.

Jest to zestawienie kanałów z całego projektu. Używając narzędzi „Sortowania i filtrowania” możemy odseparować np. kanały należące do danego systemu.

Rys 4. Edycja zestawienia poprzez okno właściwości.

W tym celu dodamy kolumnę „Nazwa Systemu”. Przechodzimy do edycji zestawienia wybierając przycisk „Edytuj…”. Przy właściwości „Pole”, a następnie wybieramy odpowiedni parametr (Nazwa systemu).

Rys 5. Dodanie kolumny do zestawienia.

Zestawienie zostało rozszerzone o nowy parametr.

Następny krok to filtrowanie, czyli przycisk „Edytuj…”. przy właściwości „Filtr”. W oknie tym definiujemy filtrowanie po parametrze „Nazwa systemu” jako warunek wybierając opcję „jest równy”.

Rys 6. Definiowanie filtrowania po wartości jednego z parametrów zestawienia.

Zestawienie zostało ograniczone do elementów należących do systemu o nazwie „Nawiew 1”.

Rys 7. Zestawienie po zastosowaniu filtra.

Co jednak w przypadku, gdy nie mamy parametru, dzięki któremu możemy sprawnie odfiltrować fragment wszystkich instalacji w projekcie?

Tu wspomożemy się utworzeniem tzw. „Zespołu” oraz przygotujemy zestawienia dla wybranych części.

Rozpoczynamy od zaznaczenia w modelu określonego obszaru z instalacjami np. znajdujących się w pomieszczeniu Biuro 4:

Rys. 8 Zaznaczenie grupy elementów w celu przypisania ich do zespołu.

Oczywiście przy okazji zaznaczą się inne elementy np.: przestrzenie, etykiety, ściany itp. Więc kolejnym naturalnym krokiem jest odfiltrowanie tylko interesujących nas elementów.

Rys. 9 Filtrowanie elementów znajdujących się w zbiorze zaznaczenia.

Zostawiamy zaznaczenie przy Kanałach, złączkach, przewodach elastycznych i terminalach wentylacyjnych (w nowszych wersjach programu Revit kategoria ta nazywa się „Urządzenia nawiewne”).

Rys. 10 Odfiltrowanie niezbędnych kategorii z zbioru zaznaczenia.

Następny krok to utworzenie zespołu z zaznaczonych elementów:

Rys. 11 Tworzenie nowego zespołu.

Tworzymy „Nazwę Typu” i zatwierdzamy.

Rys. 12 Nadawanie nazwy dla nowego zespołu.

Nowy zespół pojawi się w przeglądarce projektu w gałęzi „Zespoły”.

Rys. 13 Lokalizacja zespołu w przeglądarce projektu.

Następnie tworzymy widoki dla danego zespołu. Wybieramy nasz zespół prawym przyciskiem myszy, a z menu kontekstowego polecenie „Utwórz widoki zespołu”.

Rys. 14 Stworzenie widoków dla zespołu.

W kolejnym oknie wybieramy interesujące nas widoki – w tym przypadku zestawienia.

Rys. 15 Wybór odpowiednich widoków-zestawień do wygenerowania dla zespołu.

W ten sposób w przeglądarce projektu, poniżej danego zespołu, pojawiają się wybrane zestawienia. Finalnie powinniśmy tylko uzupełnić je o brakujące parametry (kolumny zestawienia).

Rys. 16 Zestawienia stworzone dla zespołu.

Warto zauważyć, iż w ten sposób możemy utworzyć listę części, pokazująca wszystkie elementy znajdujące się w zespole, niezależnie od tego w jakiej są kategorii.

Pamiętajmy tylko, iż dodając kolejne kolumny do listy części mogą one być puste lub może nie być możliwości wyboru konkretnych parametrów. Pracujemy wszak na różnych kategoriach elementów.

Dbamy o Twoją prywatność.

Dzięki wykorzystaniu rozwiązań takich, jak pliki cookies i pokrewne technologie oraz przetwarzaniu Twoich danych, możemy zapewnić, że wyświetlane treści lepiej odpowiedzą na Twoje potrzeby. Więcej informacji znajdziesz w Polityka prywatności.