Zawijanie warstw w ścianie w Revit (Architecture)

W poniższym artykule przyjrzymy się opcji zawijania warstw w ścianach w Revit. Jak ją aktywować, w jakich sytuacjach jest dostępna, czy ma wpływ na przedmiar materiałów – na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć.

Początek…

Opcja zawijania warstw powiązana jest z kategorią Ścian, a konkretnie z rodziną Ściany podstawowej (występującej jako element samodzielny lub część ściany złożonej). Opcja może występować w dwóch sytuacjach:

  • przy otworach (okiennych i drzwiowych),
  • przy swobodnym końcu ściany.
Rys. 1 Zawijanie warstw na rzucie i w widoku 3D.

Jak możemy zauważyć na powyższym obrazku, zawijanie występuje tylko przy pionowych krawędziach otworów oraz ściany.

Zawijanie warstw to parametr typu ściany i teoretycznie do aktywowania tej funkcji wystarczy w grupie właściwości Budowa aktywować opcję Zawijanie przy otworach lub Zawijanie na końcach.

Rys. 2 Opcje zawijania w oknie Właściwości typu.

To może się jednak okazać niewystarczające, ponieważ zawijanie jest uzależnione nie tylko od właściwości całej ściany, ale również od ustawienia poszczególnych warstw przegrody. Aby w pełni zarządzać ustawieniami zawijania, musimy otworzyć okno Edytuj zespół (edytuj konstrukcję). W tabeli definiującej układ warstwowy znajdziemy kolumnę Zawinięcia – decyduje ona, które z warstw wykończeniowych będą zawijane (o ile dla ściany ta opcja będzie aktywna). Zawijane mogą być wyłącznie warstwy wykończeniowe.

Rys. 3 Ustawienia w oknie Edytuj zespół.

Poniżej pokazano porównanie zawinięcia warstw wykończeniowych zewnętrznych – z uwzględnieniem lub pominięciem zawijania dla izolacji termicznej.

Rys. 4 Różne ustawienia dla zawinięcia warstwy izolacji termicznej.

Warianty zawijania warstw

Aby dowiedzieć się w jaki sposób zawijają się warstwy ścian, wystarczy ustawić kursor nad nazwą parametru i chwilę zaczekać na wyświetlenie się podpowiedzi (ten sposób możemy wykorzystać do wielu innych właściwości).

Rys. 5 Podpowiedź dotycząca zawijania warstw.

W pojawiających się podpowiedziach, poza wariantami zawinięcia, możemy znaleźć ważną informację – zawijanie nie jest obsługiwane w przypadku ścian zwężanych, działa jedynie dla ścian pionowych lub pochyłych.

W przypadku zawijania na końcach ścian, warstwy dociągane są zawsze do granicy rdzenia nośnego, tzn. wykończenie zewnętrzne do wewnętrznego lica warstwy nośnej, a wykończenie wewnętrzne do lica zewnętrznego.

W przypadku zawinięć przy otworach, warstwy zewnętrzne i wewnętrzne zawijane są domyślnie do osi ściany (z jednej lub obu stron).

Rys. 6 Miejsce styku zawiniętych warstw wykończeniowych.

Zawinięcie a przedmiar materiałów

Zawijanie warstw jest jedynie graficzną prezentacją i nie ma wpływu na zestawienie ani przedmiar materiałów. Części utworzone na podstawie ściany z zawinięciami posiadają wyresetowany przekrój – zawinięcia są usuwane. Zatem bez modyfikowania części, również zestawienia i przedmiary utworzone na ich podstawie, nie dają odpowiednich wartości przedmiarowych (części możemy, dzielić, wykluczać ich fragmenty oraz modyfikować poprzez uchwyty kształtu ale to już zagadnienie do omówienia w osobnym biuletynie).

Rys. 7 Ściana z zawinięciami oraz części utworzone na jej podstawie.

Czy zawijanie może być bardziej elastyczne?

Powyższe zawijanie warstw nie zawsze będzie wystarczające. O ile zawijanie warstw na końcu nie jest zbyt zróżnicowane, to przecież nie wszystkie okna i drzwi osadzone są w ścianach w ten sam sposób. Jednak opisane powyżej ustawienia ścian (jako właściwości typu) są dosyć sztywne. Czy to oznacza, że aby inaczej osadzić okno w ścianie musimy powielać jej typ?

Nie ma takiej konieczności! Zerknijmy jeszcze raz na okno Edytuj zespół (Rys. 3) – kluczowe słowo to Domyślne zawijanie. W przypadku zawijania przy otworach, ustawienia ściany mogą być modyfikowane przez okna i drzwi. Służy do tego parametr Zakończenie ściany, dostępny we właściwościach typu tych rodzin.

Rys. 8 Parametr Zakończenie ściany dostępny w rodzinach okien i drzwi.

Jeszcze większą elastyczność uzyskamy podczas edycji rodziny. Możemy zmienić miejsce docelowe zawinięcia poprzez aktywację funkcji Zakończenie ściany dla wybranej płaszczyzny odniesienia (możliwe jest to dla maksymalnie dwóch płaszczyzn w rodzinie). Dodatkowo położenie tych płaszczyzn możemy uzależnić od parametry (typu lub elementu) przez co jesteśmy  w stanie uzyskać wiele różnych efektów końcowych zawijania warstw przy otworach.

Poniższy obrazek pokazuje następujący przypadek:

  • zawijanie górnej ściany: zewnętrzne, dolnej wewnętrzne
  • okna po lewej stronie nie nadpisują zawijania
  • okna po prawej stronie nadpisują zawijania- warstwy z obu stron, dodatkowo definiują położenie płaszczyzn odniesienia poprzez parametry
Rys. 9 Nadpisania zawinięć warstw poprzez właściwości okna.

Na dzisiaj to wszystko. Jak zawsze zachęcam do przetestowania funkcji opisanych w biuletynie i samodzielnej eksploracji programu.

Dbamy o Twoją prywatność.

Dzięki wykorzystaniu rozwiązań takich, jak pliki cookies i pokrewne technologie oraz przetwarzaniu Twoich danych, możemy zapewnić, że wyświetlane treści lepiej odpowiedzą na Twoje potrzeby. Więcej informacji znajdziesz w Polityka prywatności.