| | |Menu główne

Dofinasowanie do 85% kosztów zakupu oprogramowania

Sieć Otwartych Innowacji uruchamiła nowy, udoskonalony konkurs na transfer technologii w ramach działania 2.2. POIR.

Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą i planujesz zakup oprogramowania Autodesk? Teraz masz szansę na zdobycie dofinansowania do 85% kosztów zakupu (maksymalnie do 200 tys. €).

Dotąd minimalna wielkość projektu, z jakim przedsiębiorca mógł aplikować o grant była określana na podstawie kosztów kwalifikowalnych i wynosiła 100 tys. zł. Od 1 kwietnia 2020 roku, w ramach konkursu na transfer technologii, wprowadzona zostanie minimalna kwota dofinansowania i będzie wynosić 150 tys. zł. Przedsiębiorcy nadal będą mogli skorzystać z refinansowania zakupu wartości niematerialnych i prawnych (WNiP, IP) aż do kwoty 200 tys. euro.

Wsparcie przeznaczone jest dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  • Minimalna wartość nabywanej technologii: 150.000 PLN
  • Maksymalna wartość nabywanej technologii: bez ograniczeń
  • Maksymalna wartość dofinansowania: 200.000 EUR
  • Maksymalny poziom dofinansowania: od 80% do 85% kosztów nabycia technologii, zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej od kwietnia 2020

Oprogramowanie Autodesk objęte refundacją z programu Sieć otwartych innowacji:

  • Product Design & Manufacturing Collection – Kolekcja z zakresu wytwarzania i projektowania produktów
  • Architecture, Engineering & Construction Collection – Kolekcja z zakresu architektury i budownictwa
  • Platforma BIM 360 – w tym Docs, Build, Glue, Design, Plan, Layout, Ops
  • Media & Entertainment Collection – Kolekcja z zakresu mediów i rozrywki

Wielkość refinansowania uzależniona jest od lokalizacji (a dokładniej województwa), w którym zostanie wdrożona innowacja. W województwie mazowieckim obowiązywać będzie pomoc de minimis do 80%, natomiast w pozostałych województwach aż 85%.

Zmiany w dokumentacji projektowej

Istotną zmianą dla przedsiębiorców będzie też znaczące uproszczenie formalności dotyczących dokumentów składanych w ramach konkursu. Zmianom ulegnie załącznik dotyczący części finansowej wniosku o powierzenie grantu. Będzie bardziej przejrzysty, tak by jego uzupełnienie było jak najbardziej intuicyjne.

Wszystkie szczegółowe informacje oraz dokumenty znajdują się w regulaminie i na stronie.

Dodatkowych informacji udziela:

Produkty: Architecture, Engineering & Construction Collection, Platforma BIM 360, Media & Entertainment Collection.
Monika Łaryn – Doradca klienta
t: +48 600 856 520
@: monika.laryn@procad.pl

Produkty: Product Design & Manufacturing Collection.
Wojciech Marczewski – Konsultant ds. sprzedaży systemów Moldflow
t: +48 570 277 608
@: wojciech.marczewski@procad.pl

Poproś o ofertę na zakup oprogramowania
Zamknij