| | |Menu główne
zaslepka

Firma HP wyróżniona za działania na rzecz klimatu

Międzynarodowa organizacja niekomercyjna zajmująca się ochroną środowiska CDP corocznie publikuje rankingi firm przodujących w redukcji oddziaływania na środowisko. Firma HP znalazła się w gronie pięciu firm uwzględnionych w trzech kluczowych rankingach CDP.

Ocena „A” w tych trzech rankingach jest dowodem uznania dla działań HP na rzecz ograniczania emisji, łagodzenia zagrożeń dla klimatu i budowania gospodarki niskowęglowej, a także programów redukcji ryzyka wylesień i niedoborów wody w działalności i łańcuchu dostaw oraz rzetelności sprawozdawczości i przekazywania danych do wiadomości publicznej. Ranking Supplier Engagement Leaderboard docenia HP za działania na rzecz łagodzenia zagrożeń dla klimatu w łańcuchu dostaw.

Stosowany przez CDP coroczny proces oceny środowiskowej cieszy się powszechnym uznaniem firm, inwestorów, rządów i agencji pozarządowych jako złoty standard transparentności korporacyjnej w zakresie ochrony środowiska. W 2019 roku ponad 525 inwestorów i 125 największych nabywców wydających na zaopatrzenie łącznie 3,6 bln USD poprosiło firmy o ujawnienie do wiadomości publicznej danych dotyczących oddziaływania na środowisko, zagrożeń i szans za pośrednictwem platformy CDP. Dane ujawniło ponad 8400 firm, z których 179 znalazło się na liście „A” w kategorii klimatu, 8 na liście „A” w kategorii lasów, 71 na liście „A” w kategorii wody i 159 na liście Supplier Engagement Leaderboard.

Dalsze informacje o rankingach CDP i działaniach podjętych przez HP.

Zamknij