| | |Menu główne
zaslepka

As-Built for Revit

Od chmury punktów do modeli Revit

Pracujesz w Autodesk Revit i używasz skanera laserowego 3D do szybkiego zbierania danych, a w Revicie brakuje narzędzi i funkcji do obróbki danych? Sprawdź możliwości szybkiego przetworzenia danych do modelu Revit, które nie wymaga żadnego szkolenia.

Rozwiązaniem jest As-Built for Revit!

  • Narzędzia do automatycznego dopasowania i wyrównania ścian
  • Rysowanie bezpośrednio na chmurze punktów z wykorzystaniem narzędzi konstrukcyjnych i snapowania 3D
  • Dopasowanie płaszczyzn roboczych Revit do chmury punktów
  • Obliczenia na zdjęciach orto bezpośrednio w projekcie Revit
  • Przetworzenie chmury punktów w edytorze rodzin Revit
  • Prosta i intuicyjna nawigacja na zdjęciu jak na widoku skanu

As-Built for Revit jest doskonałym uzupełnieniem pracy z chmurami punktów w programie Autodesk Revit.

Użyj dedykowanych poleceń do modelowania i detalowania obiektów BIM:

Modele terenu, ściany, drzwi, okna, schody, belki, słupy, kolumny, dachy i wiele innych obiektów.

Oprogramowanie Faro 3D jest kompatybilne z danymi od większości producentów skanerów.

Oprogramowanie Faro 3D obsługuje większość formatów danych i jest niezależne od producenta sprzętu. Funkcjonalność PointSense pozwala na szybką i intuicyjną pracę podczas przetwarzania  dużych chmur punktów w programie Revit i tworzy zasób, który może być wykorzystany w technologii BIM.


 

Tworzenie modeli 3D z chmury punktów bezpośrednio w programie Revit

As-Built for Revit udostępnia szeroki zakres narzędzi pomocnych w modelowaniu 3D. Za pomocą aplikacji można tworzyć linie modelu 3D i punkty konstrukcyjne za pomocą snapowania do rzeczywistych punktów 3D niezależnie od płaszczyzn roboczych Revit. Możesz przecinać płaszczyzny robocze, a tym samym znaleźć dokładne linie i punkty przecięcia. Można również tworzyć dopasowane płaszczyzny konstrukcyjne bezpośrednio w chmurach punktów.

Z automatycznymi funkcjami oszczędzasz czas

Dzięki As-Built for Revit można automatycznie, szybko i dokładnie tworzyć ściany z chmur punktów. Typy ścian dla różnych grubości są tworzone automatycznie. Za pomocą narzędzia wyrównywania ścian można utworzyć ciągłe, wyrównane osiowo ściany i prostopadłe rzuty, nawet na kilku piętrach jednocześnie. Pomaga w tym opcja definiowania tolerancji, która może być stosowana przy tej operacji. Inne funkcje oferują automatyczne tworzenie nowych rodzin z chmury punktów lub utworzenia modelu terenu ze współrzędnych pobranych z chmury.

Praca z danymi skanera bezpośrednio w edytorze rodzin

As-Built for Revit umożliwia wykorzystanie danych skanera 3D bezpośrednio w edytorze rodzin Revit. Trzy możliwe opcje wyświetlania danych, jak regiony punktów, widoki płaskie lub rzeczywiste ortofotografie, pozwalają w bardzo prosty sposób na tworzenie konkretnych rodzin obiektów dla drzwi, okien, kolumn, itp.

Zapewnione zachowanie podglądu 

Łatwa orientacja w przestrzeni chmury punktów jest możliwa dzięki pracy z widokiem na zdjęciu, jako płaskim skanem. Dzięki temu nawet w dużych chmurach punktów można lepiej rozpoznać szczegóły. To sprawia, że orientacja w przestrzeni jest łatwiejsza i zwiększa precyzję przy modelowaniu. Projekty VirtuSurv szybko wyświetlają dane i pozwalają na łatwe zarządzanie i nawigację w danych skanera.

Millions of Points inAutodesk Revit
Zamknij