| | |Menu główne

PROCAD Telekom

Nowoczesne projektowanie dla telekomunikacji

Telekom 2015 jest rozwijaną od wielu lat aplikacją , dedykowaną dla projektantów telekomunikacyjnych, działającą aktualnie w wielu środowiskach CAD.

Oszczędności

Aplikacja została przygotowana z myślą o zaoszczędzeniu czasu oraz obniżeniu kosztów pracy projektanta / kreślarza przy wykonywaniu dokumentacji rysunkowej i zestawień.

Standaryzacja

Telekom pozwala na pełną standaryzację pracy zespołów projektantów i kreślarzy oraz zgodność symboli z obecnie obowiązującymi normami branżowymi

Zawsze aktualne dane

Aplikacja skonstruowana jest w taki sposób, aby dane dotyczące projektów były zgromadzone w jednym miejscu – na rysunku.

Zapytaj o ofertę specjalną

Kompleksowe projektowanie sieci telekomunikacyjnej

Telekom umożliwia narysowanie sieci:

  • Kanalizacji teletechnicznej
  • Kabli miedzianych
  • Sieci optotelekomunikacyjnych wraz z
    • generatorem schematów optycznych wraz kolorowaniem włókiem i tub
    • elementami sieci FTTH
  • mikrokanalizacją
  • sieciami podwieszanymi
Telekom - symbole elementów optycznych sieci FTTH

Generator schematów optycznych

Zawierający opcje różnych zakończeń, kolorowanie i numerowanie włókien

Telekom - wygenerowany schemat

Opisy

Zautomatyzowany proces opisywania sieci umożliwia opisywanie elementów sieci za pomocą jednego polecenia. Aplikacja automatycznie rozpoznaje opisywany element dopasowując właściwy opis oraz warstwę. Nie ma potrzeby pamiętania nazwa i szukania bloków opisowych.

Wstawianie złącz i zakończeń

Wystarczy wybrać z menu symbol złącza / zakończenia i wskazać element nadrzędny, a aplikacja sama dopasuje warstwę, a także w wypadku złączy i części zakończeń wstawi automatycznie symbol za końcu linii symbolizującej przebieg kabla.

Telekom - menu scheamtów optycznych

Warstwy

Każdy element sieci nanoszony jest na zdefiniowaną warstwę. Polecenia nanoszenia elementów sieci automatycznie tworzą właściwe warstwy – nie potrzebny jest szablon z warstwami.

Integracja ze środowiskiem CAD

Telekom integruje się ze środowiskiem CAD dodając do niego swoje polecenia zgrupowane w menu górnym oraz toolbarach. Polecania nanoszenia sieci są intuicyjne, pozwalają się skupić na projektowaniu, a nie na poleceniach programu CAD.

Telekom nie zmienia przy tym działania standardowych poleceń środowiska CAD.

Zestawienia

Edycja danych

Z poziomu modułu Zestawienia możliwa jest edycja danych bezpośrednio na rysunku. Zapewnia to jednorodność danych i wyklucza możliwość pomyłek poprzez edycję tylko w zestawieniach.

Raporty

Możliwy jest wykonanie raportów w postaci wydruku tabel, eksportu do popularnych formatów (pdf, jpg). Dodana jest także możliwość zapisu raportów w formacie XLS oraz XLSX.

Telekom - zestawienia

Informacje o gminie

Moduł Zestawienia umożliwia przypisywanie informacji o gminach (na podstawie danych pozyskanych z systemu TERYT) do elementów sieci oraz wykonywanie zestawień obejmujące te dane.

Moduł Zestawień umożliwia przenoszenie danych pomiędzy rysunkami, koordynując dane opisowe w całym projekcie.

Instalacja:
Aplikacja kompatybilna z następującymi programami: AutoCAD, Autocad Civil 3D, AutoCAD Map 3D, Bricscad, ZWCad i innymi aplikacjami. Zapytaj o szczegóły.

Zamknij