| | |Menu główne

Certyfikat pochodzenia oprogramowania

Co to jest Certyfikat Pochodzenia Oprogramowania Autodesk?

Jest to oficjalny dokument Autoryzowanego Partnera Autodesk stwierdzający spełnienie wszystkich wymaganych prawem znamion legalności oprogramowania Autodesk. Certyfikat jest wystawiany po wcześniejszej weryfikacji informacji zarejestrowanych w centralnej bazie użytkowników Autodesk i dokumentów posiadanych przez Klienta ubiegającego się o jego wydanie. Certyfikat jest wystawiany w wersji elektronicznej i stanowi dla jego posiadacza wiarygodny dowód legalności.

Dlaczego warto mieć Certyfikat Pochodzenia Oprogramowania Autodesk?

Autodesk nie dostarcza wraz z oprogramowaniem dokumentu potwierdzającego prawo do jego użytkowania. Stąd wykazanie, że jest się legalnym użytkownikiem może nastręczać trudności (odszukiwanie faktur zakupu, oryginalnych nośników, sprawdzanie danych zarejestrowanych w Autodesk, itp…).

Certyfikat to dokument, który jednoznacznie stwierdza, że użytkowane przez Państwa oprogramowanie jest LEGALNE. Posiadanie takiego dokumentu jest nieocenione w razie kontroli legalności oprogramowania, znacznie skracając jej czas i ograniczając niepotrzebny stres.

Certyfikat to także dokument, którego kopię możecie Państwo załączać do tworzonej dokumentacji projektowej wykazując, że została sporządzona na legalnym oprogramowaniu. Coraz częściej taki dokument jest wręcz wymagany przez inwestora lub zlecającego projekt.

Elementy charakterystyczne certyfikatu:

Chcesz wiedzieć więcej?

W razie pytań lub wątpliwości zadzwoń 801 081 101 lub wyślij e-mail procad@procad.pl

Zapraszamy!
* Certyfikat jest wydawany po całkowitym uregulowaniu płatności za oprogramowanie.

Zamknij