3ds Max + Corona – nie widać licencji Corona

Problem

Problem 3ds Max + Corona. Nie widzi silnika Corony. Wyskakuje błąd. Brak aktywnej licencji Corona.

Rozwiązanie

Odinstalować obecny serwer licencji Chaos (z Panelu sterowania -> Programy i funkcje)

a następnie otworzyć Eksplorator Windows (dowolny folder na komputerze) i wpisać:

 

%appdata%

 

Naciśnąć Enter i przejść do -> Chaos i upewnić się, że nie ma w nim folderu VRLService. Jeśli taki istnieje – usunąć go.

Sprawdzić również C:Program filesCommon filesChaosgroup i usunąć folder ssl, jeśli taki istnieje.

Po wykonaniu powyższych czynności pobrać i zainstalować serwer licencji Chaos z poniższego łącza:

https://download.chaosgroup.com/?platform=47&product=48