definiowanie czynności inicjowanych podwójnym kliknięciem myszy

Problem

Zmienna BLOCKEDITLOCK ma wartość 0, a mimo to blok dynamiczny nie daje się edytować, gdy klikam na blok 2 razy nie dzieje się nic (nie otwiera się również okno właściwości)

Rozwiązanie

Należy sprawdzić czynności inicjowane dwukrotnym kliknięciem przycisku myszy, skonfigurowane w pliku acad.cui
Aby to sprawdzić należy przejść do menu Narzędzia – Dostosuj – Interfejs…., a następnie w oknie edytora „Dostosuj interfejs użytkownika”, na karcie Dostosuj kliknij znak plus (+) obok pola „Czynności inicjowane dwukrotnym kliknięciem przycisku myszy”, aby je rozwinąć.
Należy wówczas zobaczyć, czy w czynności blok (oraz blok dynamiczny), po ich rozwinięciu, znajduje się właściwość „Blok-kliknij dwukrotnie” (oraz Blok dynamiczny-kliknij dwukrotnie).
    Brak tych właściwości uniemożliwia wywołanie ich poprzez kliknięcie myszy. Aby dołączyć tą właściwość, należy poszukać w poniżej znajdującej się „liście poleceń”, brakującej właściwości (w Pani przypadku „Blok-kliknij dwukrotnie” i przeciągnąć do górnej listy, do czynności blok.
    Natomiast, jeżeli ta właściwość „Blok-kliknij dwukrotnie” występują pod czynnością „Blok”, wówczas należy ją podświetlić i sprawdzić, czy w polu Makro (po prawej stronie menu) jest poprawnie zapisana komenda $M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,blockeditlock),0)),^C^C_properties,^C^C_bedit)

Dbamy o Twoją prywatność.

Dzięki wykorzystaniu rozwiązań takich, jak pliki cookies i pokrewne technologie oraz przetwarzaniu Twoich danych, możemy zapewnić, że wyświetlane treści lepiej odpowiedzą na Twoje potrzeby. Więcej informacji znajdziesz w Polityka prywatności.