Etykietowanie linii trasowania, widoku profilu

Problem

Problem stanowi dodawanie etykiet linii, łuku, krzywych przejściowych na linii trasowania i/lub w widoku profilu.

Rozwiązanie

Zgodnie z przedstawionym przez Pana plikiem możemy etykietować zarówno linię trasowania jak i również widok profilu poprzez pasma. Obecnie na Pana pliku nie ma etykiet na linii trasowania, brakuje także jakichkolwiek pasm w widoku profilu.
Podpowiem jak etykietować zarówno linię trasowania oraz utworzyć pasma w widoku profilu.

ETYKIETOWANIE:

LINIA TRASOWANIA.
Aby opisać za pomocą etykiet linię trasowania (linie, łuki, krzywe przejściowe) proszę wejść w MENU >>> LINIE TRASOWANIA >>> DODAJ ETYKIETY LINII TRASOWANIA… >>> DODAJ ETYKIETY LINII TRASOWANIA… . W otwartym oknie o nazwie DODAJ ETYKIETY wybieramy przykładowo:
„Element”: Linia trasowania;
„Typ etykiety”: Pojedynczy segment;
dla STYLÓW linii, krzywej, spirali zostawiamy „Standardowy” (wybieramy inny lub modyfikujemy bieżący);
klikamy DODAJ i zaznaczamy dany element linii trasowania (linia, łuk, krzywa przejściowa) – jest on etykietowany. Aby zmienić jego charakter (treść, wartości) w OBSZARZE NARZĘDZI w zakładce USTAWIENIA >>> LINIA TRASOWANIA >>> STYLE OPISÓW >>> LINIA lub ŁUK lub KRZYWA >>> EDYCJA. W otwartym oknie w zakładce układ wybieramy KOMPONENT a w polu ZAWARTOŚĆ modyfikujemy elementy, które będą wyświetlane dla danego stylu.

WIDOK PROFILU.
W widoku profilu możemy opisać elementy linii trasowania za pomocą PASM.
Zaznaczamy WIDOK PROFILU >>> WŁAŚCIWOŚCI WIDOKU PROFILU >>> w zakładce PASMA dla pola: TYP PASMA wybieramy GEOMETRIA PIONOWA lub GEOMETRIA POZIOMA,  wybieramy dany STYL PASMA np. „Standardowy” i po prawej stronie DODAJ.

  • Stylem pasma geometrii pionowej opisujemy: styczną w górę, styczną w dół, łuk wypukły lub łuk wklęsły.
  • Stylem pasma geometrii poziomej opisujemy: styczną, krzywą lub spiralę.

Wówczas w tabeli poniżej pojawiają się określone przez nas pasma. Aby zdefiniować ich zawartość w kolumnie STYL >>> klikamy na niebieskie kwadraty >>> wybieramy dany styl do edycji i EDYTUJ BIEŻĄCY WYBÓR. W nowym oknie w zakładkach:

  • SZCZEGÓŁY PASMA: z listy „Etykiety i znaczniki” wybieramy interesującą nas etykietę >>> SKOMPONUJ ETYKIETĘ… >>> w kolumnie WŁAŚCIWOŚCI > Tekst > Zawartość definiujemy jakie DANE maja być wyświetlane.
  • WYŚWIETL: definiujemy WYŚWIETLANIE danych elementów i ich znaczników poprzez włączenie lub wyłączenie odpowiednich warstw.

Dbamy o Twoją prywatność.

Dzięki wykorzystaniu rozwiązań takich, jak pliki cookies i pokrewne technologie oraz przetwarzaniu Twoich danych, możemy zapewnić, że wyświetlane treści lepiej odpowiedzą na Twoje potrzeby. Więcej informacji znajdziesz w Polityka prywatności.