SketchUp – import Layout do Layout

Problem

Czy jest możliwość importu zawartości Layout z jednego pliku do drugiego.

Rozwiązanie

Tak, można wstawiać do jednego pliku LayOut z wielu plików skp.
Robimy to z poziomu Layout, Plik -> Wstaw


Wystarczy uruchomić oba pliki LayOut i skopiować zawartość z jednego do drugiego.

Dbamy o Twoją prywatność.

Dzięki wykorzystaniu rozwiązań takich, jak pliki cookies i pokrewne technologie oraz przetwarzaniu Twoich danych, możemy zapewnić, że wyświetlane treści lepiej odpowiedzą na Twoje potrzeby. Więcej informacji znajdziesz w Polityka prywatności.