| | |Menu główne

Dofinansowanie do 100% na szkolenia Autodesk!

Skorzystaj z okazji i podnieś kwalifikacje – teraz dodatkowo możesz to zrobić całkowicie bezpłatnie lub z minimalnym wkładem własnym w ramach wniosku o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Uzyskaj nawet 100% dofinansowania na swój rozwój! Program dostępny w całej Polsce.

Z dofinansowania funduszu KFS może skorzystać każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 1 osobę na dowolny rodzaj umowy o pracę, ale nie więcej niż 250 osób. Firmy mikro (do 10 osób zatrudnionych) mogą dostać 100% dofinansowania, natomiast firmy małe i średnie (od 11 do 250 pracowników) do 80% kosztów planowanego szkolenia. Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia. Wniosek o dofinansowanie z KFS należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy, właściwym dla siedziby pracodawcy – liczy się kolejność zgłoszeń oraz wielkość dostępnych środków w danym powiecie. Dlatego należy podjąć decyzję o składaniu wniosku jak najszybciej.

Wniosek o dofinansowanie na szkolenia jest przyjmowany według poniższych priorytetów:

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych,

2)   wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,

3)    wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wniosek należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę Pracodawcy. W niektórych miastach już można składać wnioski, czas przyjmowania jest jednak z góry określony.

Możliwością dofinansowania jest objęta cała oferta szkoleń dostępnych w autoryzowanym centrum szkoleniowym PROCAD, m.in. AutoCAD, Advance Steel, Autodesk Robot, Revit Architecture, Revit Structure, Revit Mep, Inventor i jego moduły, Autodesk Simulation, 3ds Max, Mechanical, Civil 3D, MS Project, Kosztorysowanie w programie Norma PRO, itd. Pełna lista oferowanych szkoleń jest dostępna na: www.procad.pl/szkolenia

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą szkoleniową i chcesz skorzystać z dofinansowania skontaktuj się z nami – pomożemy dobrać odpowiednie szkolenia dla profilu Twoich pracowników i zaproponujemy ofertę oraz dogodny termin realizacji.

 

Więcej informacji oraz wniosek do wypełnienia znajdziesz na lokalnej stronie urzędu pracy. Ogólne warunki dostępne są na oficjalnej stronie ministerstwa

Poniżej linki na niektóre strony Urzędów Pracy:

PUP Gdańsk

PUP Poznań

PUP Olsztyn

PUP Bydgoszcz

PUP Łódź

PUP Wrocław

PUP Częstochowa

 

Kontakt:
Gdańsk: Emilia Karolak tel. 58 739 68 15, e-mail: emilia.karolak@procad.pl
Poznań/Wrocław: Ewa Bednarska tel. 61 666 10 64, e-mail: ewa.bednarska@procad.pl
Warszawa: Agata Łukasik tel. 22 379 74 91, e-mail: agata.lukasik@procad.pl
Katowice: Bożena Liszka, tel. 32 445 05 99 wew.409, e-mail: bozena.liszka@procad.pl

Zamknij