| | |Menu główne

Dotacje na cyfryzację – odbierz bon

Zyskaj dodatkowe środki na rozwój swojej firmy – nawet 85% dofinansowania, aż do 300 tysięcy złotych. Złóż wniosek i odbierz swój bon.

Celem działania 6.2: „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (PO IR), jest zapewnienie wsparcia finansowego dla MŚP na realizację działań mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w tym na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, oraz w ograniczonym zakresie środków trwałych niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności w wyniku pandemii koronawirusa.

Kto może skorzystać z bonu na cyfryzację?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu całej Polski.

Ile środków można zyskać i na co można je przeznaczyć?

 • maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 300 tys. PLN
 • pomoc przyznawania jako pomoc de minimis – do 85% dofinansowania kosztów kwalifikowanych
 • zakup usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego), w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu – minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 60 tys. PLN
 • zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu – maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 150 tys. PLN.

Jestem zainteresowany otrzymaniem bonu

Kiedy?

 • ogłoszenie konkursu: 6 września 2021 r.
 • rozpoczęcie naboru wniosków: 20 września 2021 r.
 • zakończenie naboru wniosków: 20 października 2021 r.

Proponowane rozwiązania na które możesz otrzymać bon:

 • Product Design & Manufacturing Collection – Kolekcja z zakresu wytwarzania i projektowania produktów
 • Architecture, Engineering & Construction Collection – Kolekcja z zakresu architektury i budownictwa
 • Platforma BIM 360 – w tym Docs, Build, Glue, Design, Plan, Layout, Ops
 • Media & Entertainment Collection – Kolekcja z zakresu mediów i rozrywki
 • Szkolenia i wdrożenia
 • Sprzęt komputerowy

Dodatkowych informacji udziela:

Branża: Budownictwo i Architektura
Produkty: Architecture, Engineering & Construction Collection, Platforma BIM 360.
Monika Łaryn
t: +48 600 856 520
@: monika.laryn@procad.pl

Branża: Animacja, Wizualizacja, Gry
Produkty: Media & Entertainment Collection
Artur Siłuch – Asystent ds. handlowych
t: +48 606 432 656
@: artur.siluch@procad.pl

Branża: Przemysł i Wytwarzanie
Produkty: Product Design & Manufacturing Collection.
Wojciech Marczewski
t: +48 570 277 608
@: wojciech.marczewski@procad.pl

Sprawdź czy kwalifikujesz się do uzyskania wsparcia

Jestem zainteresowany otrzymaniem bonu
Zamknij