| | |Menu główne

Polityka jakości

Polityka jakości

Osiągnięcie najwyższego poziomu jakości wykonywanych usług to najistotniejsze zadanie każdego pracownika PROCAD SA.

Podstawowym kryterium jakości jest spełnienie wymagań Klientów oraz zdobycie ich zaufania. Każdy Klient korzystający z usług PROCAD SA jest sprawnie i kompetentnie obsłużony. Spółka gwarantuje działanie w sposób zgodny z wymaganiami obowiązujących przepisów prawnych. Jakość w PROCAD SA jest priorytetem, dotyczy to pracy na każdym stanowisku i obowiązuje całą załogę. Zarząd dba o kadrę, a każdy pracownik dąży do ciągłej poprawy jakości, efektywności i wydajności pracy. Mając powyższe na uwadze Spółka przyjęła następujące cele jakościowe:

  • nieustanny rozwój Spółki oraz dodatni wynik ekonomiczny,
  • zdobycie uznania Klientów i znaczącej pozycji na rynku,
  • doskonalenie procesu wdrażania rozwiązań programowych
    i sprzętowych do Komputerowego Wspomagania Projektowania CAD
  • utrzymywanie Systemu Zarządzania Jakością i ciągłe doskonalenie jego skuteczności zgodne z wymaganiami normy ISO 9001:2015 

Cele te realizowane są przez:

  • motywowanie pracowników do identyfikowania się ze Spółką oraz rzetelnego wykonywania obowiązków,
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników,
  • korzystanie z usług dostawców, którzy spełnią wymagania Spółki,
  • zapewnienie zasobów i zaangażowanie w proces ciągłego doskonalenia w celu potwierdzenia prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania jakością.

Sukces PROCAD SA zależy od zaangażowania wszystkich pracowników i stałego podnoszenia jakości usług.

Powyższe założenia są powodem ciągłego doskonalenia ustanowionego przez PROCAD SA Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

Jarosław Jarzyński
Prezes Zarządu


Zamknij