| | |Menu główne

Polityka jakości

Polityka jakości

Dążenie do zwiększenia zadowolenia Klienta oraz osiągnięcie najwyższego poziomu jakości wykonywanych usług to najistotniejsze zadanie każdego pracownika naszej Firmy.

Podstawowym kryterium jakości jest spełnienie wymagań Klientów oraz stałe podnoszenie poziomu ich satysfakcji. Każdy Klient korzystający z usług PROCAD SA jest sprawnie i kompetentnie obsłużony, zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawnych i innymi regulacjami.

Rosnący poziom satysfakcji Klienta jest priorytetem, dotyczy to pracy na każdym stanowisku i obowiązuje całą załogę.

Cel ten realizujemy przez:

  • budowanie zaufania Klienta do Firmy jako solidnego, wiarygodnego Partnera,
  • szybkie reagowanie na potrzeby Klienta,
  • dostosowanie oferty i jej realizacji do wymagań Klienta,
  • motywowanie pracowników do identyfikowania się z Firmą oraz rzetelnego wykonywania obowiązków,
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników,
  • korzystanie z usług Dostawców, którzy spełnią wymagania Firmy,
  • nieustanny rozwój Firmy oraz dodatni wynik ekonomiczny,
  • zdobycie i utrzymanie znaczącej pozycji na rynku,
  • zapewnienie zasobów i zaangażowanie w proces ciągłego doskonalenia
  • utrzymywanie Systemu Zarządzania Jakością i ciągłe doskonalenie jego skuteczności z wymaganiami normy ISO 9001:2015

Sukces Firmy zależy od zaangażowania wszystkich pracowników i stałego podnoszenia jakości oferowanych usług.

Zarząd i Kierownictwo PROCAD SA zobowiązuje się do zapewnienia optymalnych warunków i niezbędnych zasobów, które umożliwiają pełną realizację niniejszej polityki.

Gdańsk, maj 2021

Jarosław Jarzyński
Prezes Zarządu

 

Zamknij