| | |Menu główne

Innowacyjne eksperckie usługi komputerowe

Innowacyjne eksperckie usługi komputerowe

PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Zdobycie przez PROCAD SA nowych rynków zbytu dzięki poszerzeniu dotychczasowej oferty o innowacyjne eksperckie usługi komputerowych analiz procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych”. Celem przedmiotowego projektu jest podniesienie konkurencyjności rynkowej PROCAD SA dzięki rozbudowie jej oferty o nowe eksperckie inżynierskie usługi informatyczne, dedykowane producentom detali i części, głównie samochodowych, w obszarze tworzyw sztucznych, co umożliwi firmie Wnioskodawcy wejście na nowe rynki zbytu, w tym na jej ekspansję zagraniczną.

Wartość projektu: 788 400,00 zł zł

Dofinansowanie projektu z UE: 313 783,20 zł

 

Postępowanie ofertowe

Treść zapytania ofertowego: Pobierz plik PDF.
Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego: Pobierz plik XLSX
Oświadczenie o braku powiązań stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego: Pobierz plik DOCX.
Projekt umowy: Pobierz plik DOCX

 

Wybrany wykonawca:

MAT Usługi Informatyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Rzemieślnicza 1
30-363 Kraków

Data wpłynięcia oferty: 7.03.2017
Cena netto: 187497,00 Euro

Zamknij