| | |Menu główne

Reakcja Autodesk na kryzys w Ukrainie

Podobnie jak większość świata, jesteśmy wstrząśnięci i zasmuceni kryzysem w Ukrainie i z całą mocą potępiamy niesprawiedliwą i nieludzką inwazję Rosji. Nasze serca i myśli są z narodem ukraińskim. Naszą główną troską jest bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych pracowników oraz szerszej społeczności Autodesk w Ukrainie i w Rosji – wielu z nich przyłącza się do nas, sprzeciwiając się temu konfliktowi i wzywając do pokoju.

Autodesk natychmiast zawiesza naszą działalność w Rosji i nadal w pełni przestrzega wszystkich obowiązujących sankcji. Rozważymy dalsze ograniczenia naszej działalności w tym regionie, jeśli sankcje będą się rozszerzać i w miarę rozwoju sytuacji.

Pośród szoku i smutku wywołanego tym kryzysem, czerpiemy poczucie dumy i inspiracji widząc, jak ludzie na całym świecie jednoczą się, aby wesprzeć tych, którzy ucierpieli. Dotyczy to również wielu pracowników Autodesk, którzy poświęcają swój czas i zasoby, aby pomóc w każdy możliwy sposób – od przekazywania darowizn organizacjom humanitarnym pomagającym Ukrainie, po wyrażanie sprzeciwu wobec rosyjskiej inwazji czy wolontariat w poszukiwaniu mieszkań dla uchodźców uciekających przed konfliktem.

W tym tygodniu Fundacja Autodesk zobowiązała się do udzielenia wsparcia finansowego na rzecz działań pomocowych na Ukrainie. Fundusze zostaną przekazane Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża (ICRC) oraz Wysokiemu Komisarzowi Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). Ponadto, za każdą darowiznę przekazaną przez pracowników Autodesk w marcu na rzecz jednej z pięciu organizacji zajmujących się kryzysem humanitarnym i kryzysem związanym z uchodźcami na Ukrainie i w jej okolicach, przekażemy fundusze w stosunku 2:1:

ICRC (Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża) – ściśle współpracuje z Ukraińskim Stowarzyszeniem Czerwonego Krzyża, dostarczając żywność, wodę i inne artykuły pierwszej potrzeby, a także wspierając szpitale i placówki podstawowej opieki zdrowotnej.


UNHCR (Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców) – Ochrona osób zmuszonych do opuszczenia swoich domów oraz dostarczanie artykułów pierwszej potrzeby i schronienia.


UNICEF (Międzynarodowy Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci) – Zapewnienie dzieciom na Ukrainie dostępu do bezpiecznej wody, żywności, opieki zdrowotnej, edukacji i ochrony.


International Medical Corps – Rozszerzenie dostępu do usług medycznych, zdrowia psychicznego i ochrony dla ukraińskiej ludności cywilnej oraz praca w okolicznych regionach w celu pomocy uchodźcom.


Nova Ukraine – Dostarczanie pomocy humanitarnej grupom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji na Ukrainie oraz podnoszenie świadomości na temat Ukrainy na całym świecie.


Autodesk będzie nadal poszukiwał sposobów, aby pomóc osobom dotkniętym tym kryzysem. Mamy jednak szczerą nadzieję, że wkrótce zapanuje stabilność i pokój.

Żródło: Autodesk

Zamknij