| | |Menu główne

Autodesk PowerMill Standard

Oprogramowanie PowerMill w wersji Standard jest dedykowane posiadaczom frezarek CNC obsługującym do 5 osi. Za jego pomocą można znacznie przyspieszyć proces projektowania ścieżki narzędzia korzystając z automatyzacji i zaawansowanych możliwości edycji wielu funkcji.

a. Frezowanie 5 osi indeksowanych (3+2) umożliwia obracanie narzędzia, co nie tylko poprawia warunki cięcia, ale także pozwala na dotarcie do trudno dostępnych obszarów obrabianego komponentu. Intuicyjny interfejs użytkownika ułatwia generowanie ścieżek, pozwalając maszynie na obróbkę części w sposób bardziej agresywny, skracają czas cyklu oraz poprawiając wykończenie powierzchni. 

b. Frezowanie z toczeniem to funkcja umożliwiająca wykonywanie operacji toczenia dla 5-osiowych frezarko-tokarek. Pozwala na automatyczne tworzenie profili obrotowych z zaimportowanego modelu CAD, w celu uzyskania właściwego modelu przygotówki. Moduł ten umożliwia: obróbkę profilową, rowkowanie, wytaczanie oraz obróbkę powierzchni czołowych. 

c. Symulacja i wykrywanie kolizji to funkcje pomagające użytkownikowi w szybkim wykrywaniu potencjalnych błędów. Stwórz ścieżkę obróbki, a następnie sprawdź pracę narzędzia na całej jej długości. Wykrywaj podcięcia i miejsca, w których może nastąpić kolizja pomiędzy oprawką narzędzia, a materiałem. 

Dodatkowo:

  • Możliwość tworzenia własnych makr i szablonów,
  • Tworzenie i udostępnianie kluczowych informacji na temat obróbki w postaci kart technologicznych,
  • Cyfrowa baza narzędzi z możliwością rozbudowy w oparciu o bazy on-line.
  • Możliwość pracy zespołowej nad projektami dzięki Shared Views,
  • Tworzenie symulacji ubytkowych dzięki technologii ViewMill. 

Pobierz ulotkę z porównaniem wersji

Zamknij