| | |Menu główne
zaslepka

As-Built for AutoCAD

Inteligentny projekt Plant w programie AutoCAD z danych uzyskanych ze skanowania laserowego

Oprogramowanie FARO 3D As-Built for AutoCAD oferuje narzędzia do rozpoznawania elementów instalacji przemysłowych na podstawie chmur punktów dając projektantom możliwość pracy  bezpośrednio w swoich znanych programach do projektowania CAD (AutoCAD Plant 3D, MEP, CADWorx, AutoPLANT, etc.). Dokładne punkty połączeń dla elementów modelu i chmury można również określić bez modelowania. As-Built for AutoCAD to zestaw dodatkowych narzędzi w klasycznej wersji oprogramowania FARO PointSense do modelowania, zarządzania i edycji zestawów danych w programie AutoCAD.

Oprogramowanie FARO 3D jest kompatybilne z danymi od większości producentów skanerów

Oprogramowanie FARO 3D obsługuje większość formatów danych, a zatem jest niezależna od sprzętu. FARO, jako wiodący dostawca skanerów 3D dla dalekiego zasięgu oraz krótkiego zasięgu, jest również w stanie zaoferować kompletne rozwiązania systemowe.

Spacer wzdłuż rurociągu

Automatyzacja i rozpoznawanie obiektów są niezbędne dla efektywnego wykorzystania danych chmury punktów, ale zbyt dużo automatyzacji może prowadzić do kosztownych błędów. Narzędzie „Walk the Run” prowadzi użytkownika wzdłuż rurociągu, rozpoznaje obiekty i sugeruje punkty wstawienia rury, kolanka, trójników i kształtek bazując na katalogach. Ta półautomatyczne podejście pozwala użytkownikowi utrzymać kontrolę nad modelowaniem w celu zapewnienia dużej dokładności już za pierwszym podejściem.

Inteligentne osie, bryły lub inteligentne obiekty 3D Plant

Po trasowaniu rurociągu użytkownik otrzymuje możliwość eksportu brył AutoCAD, polilinii 3D ze szczegółowym wykazem właściwego położenia elementów wzdłuż linii rurociągu lub opcję eksportu inteligentnych obiektów programu AutoCAD Plant 3D.

Belki konstrukcyjne i ekstrakcja stali

Belki konstrukcyjne mogą być pozyskiwane bezpośrednio z danych chmury za pomocą dwóch kliknięć. Opcje trybu wsadowe pozwalają na wielokrotne dopasowanie belek w jednej sesji. Dostępne są standardowe katalogi profili, ale użytkownicy mogą również tworzyć niestandardowe kształty strukturalne. Stosowanie wiązań dla belek zapewnia, że wszystkie belki będą właściwie wyrównane w ramach wspólnej struktury.

Zmienne katalogi rur

Zespół programistów FARO zapewnia większość standardowych katalogów potrzebnych do pracy z rurami w wielu branżach. Katalogi Plant 3D mogą być bezpośrednio otwierane i edytowane. W przypadku, gdy element nie istnieje w katalogu, użytkownik może tworzyć własne wzory i dodawać je do biblioteki. Oprogramowanie następnie uczy się korzystać z tego wzoru w obrębie rurociągu. To doskonałe narzędzie dla wbudowanych niestandardowych elementów.

VirtuSurv i PointSense Plant

Płaska podglądy w oprogramowaniu FARO 3D VirtuSurv zapewniają obraz podobny do zdjęcia z  pojedynczych skanów i pozwalają na znacznie bardziej intuicyjną nawigację niż wewnątrz programu AutoCAD. Użytkownicy mogą rysowań i modelować w CAD bezpośrednio w połączeniu z poleceniami PointSense Plant.

Narzędzia analiz zbiorników

Cylindryczne zbiorniki, kotły lub pojemniki można rozwinąć i dokonać analiz deformacji. Dokładne objętości mogą być obliczona z uwzględnieniem wypełnienia zbiornika.

Zalety:

  • Intuicyjne kroki do modelowania lub wyprowadzania punktów połączenia dla rurociągów i konstrukcji stalowych oraz powiązanie ze standardowymi programami branży projektowania rurociągów.
  • Rozpoznawanie obiektów powiązane z katalogiem dla elementów standardowych lub kształtek otworzonych przez użytkowników.
  • Nie potrzeba skomplikowanego oprogramowania poza AutoCAD.
  • Wykrywanie kolizji między bryłami i danymi chmury.
  • Wsparcie dla tras rur preizolowanych.

Wersja próbna

Programy FARO można bezpłatnie przetestować przez okres 14 dni. Wystarczy wypełnić ten formularz

Millions of Points in AutoCAD
Zamknij