| | |Menu główne

Formularz zgłoszeniowy

zgłoszenie na szkolenie / egzamin

Dane szkolenia

Typ*:

Dane osoby zgłaszającej

Dane uczestników szkolenia

Dane firmy

Oświadczam, że akceptuję przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych przez PROCAD SA, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF oraz oświadczam, iż adresem e-mail, na który będą przesyłane faktury, będzie adres wskazany w danych Osoby Zgłaszającej. W formacie PDF będą wystawiane i przesyłane drogą elektroniczną również faktury korygujące oraz duplikaty faktur. Wyraża zgodę aby dowodem doręczenia faktury przesyłką elektroniczną stanowił wydruk z systemu komputerowego PROCAD SA

Zgodnie z art.23 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz 883) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PROCAD. Dane osobowe oraz adres e-mail nie są udostępniane innym podmiotom. Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych przez PROCAD zgodnie z "Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną" (Dz.U. Nr 144, poz 1204).