| | |Menu główne

Formularz zgłoszeniowy

zgłoszenie na szkolenie / egzamin

Dane szkolenia

Typ*:

Dane osoby zgłaszającej

Dane uczestników szkolenia

Dane firmy

Oświadczam, że akceptuję przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych przez PROCAD SA, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF oraz oświadczam, iż adresem e-mail, na który będą przesyłane faktury, będzie adres wskazany w danych Osoby Zgłaszającej. W formacie PDF będą wystawiane i przesyłane drogą elektroniczną również faktury korygujące oraz duplikaty faktur. Wyraża zgodę aby dowodem doręczenia faktury przesyłką elektroniczną stanowił wydruk z systemu komputerowego PROCAD SA

Zgodnie z art.23 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz 883) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PROCAD. Dane osobowe oraz adres e-mail nie są udostępniane innym podmiotom. Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych przez PROCAD zgodnie z "Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną" (Dz.U. Nr 144, poz 1204).

Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest PROCAD SA, ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk, zarejestrowana w KRS pod nr 0000258329. Przetwarzanie danych osobowych następuje w zgodzie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Zamknij