3ds Max 2024 już jest!

PROCAD SA

Solidne narzędzia w 3ds Max 2024

3ds Max 2024 zapewnia nowe możliwości i ulepszenia narzędzi do modelowania, animacji i renderowania, dzięki czemu możesz skupić się na kreatywności.

Nowy modyfikator Boolean oferuje nowoczesny i intuicyjny sposób tworzenia czystej geometrii, podczas gdy aktualizacje Array umożliwiają proceduralne tworzenie pięknych scen przypominających naturę.

Możesz także śmiało polegać na zarządzaniu kolorami, aby kolory były spójne w całym procesie — od okna podglądu do ostatecznego renderowania.

3ds Max 2024 stale dodaje ulepszenia animacji, aby pomóc ożywić postacie.

Twórz złożone projekty za pomocą niezawodnych narzędzi do modelowania

Modyfikator Boolean

Twórz czystą geometrię za pomocą nowoczesnego i intuicyjnego procesu modelowania boolowskiego w 3ds Max. Nowy modyfikator Boolean w zaufanym stosie modyfikatorów umożliwia łatwą i szybką edycję i manipulowanie wynikami siatki. Obejmuje to nowy Boolean operand o nazwie Split, a także operacje boolowskie oparte na siatce i VDB.

Modyfikator Array

Twórz proceduralnie piękne i złożone projekty dzięki nowym funkcjom i aktualizacjom modyfikatora Array.

 • Generuj wzorce dystrybucji oparte na spirali za pomocą nowego typu dystrybucji modyfikatora Array o nazwie Phyllotaxis, który działa od środka i generuje naturalne projekty.
 • Przypisuj identyfikatory materiałów do danych siatek na podstawie powierzchni i elementu przy użyciu nowych metod, takich jak losowe, uporządkowane, pierwsze, środkowe i ostatnie. Uwzględniono również dodatkowe elementy sterujące dla czasów N i fazy.
 • Nowa „progresywna” opcja w Array Transform dla typów dystrybucji Radial, Spline i Phyllotaxis pozwala modyfikować dane transformacji, dzięki czemu można stopniowo zmieniać rozkład siatki od pierwszego do ostatniego.

Retopology Tools 1.3

Użyj najnowszej wersji programu Autodesk ReForm w modyfikatorze Retopology w 3ds Max.

Editable Poly i modyfikator Edit Poly

 • Editable Poly i Edit Poly zapewniają ulepszenia w zakresie ponownej triangulacji wielokątnych danych powierzchni, takich jak Face splitting przez wstawianie krawędzi, Slice, Cut, Bridging, Vertex extrusion i Edge extrusion.
 • Podobnie jak możliwości dostępne w Editable Poly, Edit Poly zawiera teraz tę samą automatyczną retriangulację powierzchni wielokątnych, gdy wierzchołek, krawędź lub komponent powierzchni zostały dopasowane tak, aby spowodować przecięcie się krawędzi i ukrytych powierzchni.
 • Podczas wykonywania opcji Cap na modyfikatorze Editable Poly lub Edit Poly, generowane powierzchnie są teraz również przypisywane do tej samej grupy wygładzania, dzięki czemu można uzyskać piękne rezultaty.

Modyfikator Symmetry

Po zastosowaniu nowego modyfikatora Symmetry będzie on teraz domyślnie działał na osi X, umożliwiając lepsze dopasowanie działania do sposobu tworzenia treści graficznych.

Editable Mesh i modyfikator Edit Mesh

Ulepszenia funkcji AutoSmooth umożliwiają osiąganie lepszych wyników podczas wykonywania operacji na edytowalnej siatce lub obiekcie z modyfikatorem Edit Mesh.

Spline Vertex Welding

Ulepszenia operacji spawania na spline’ach umożliwiają precyzyjne generowanie złożonych zasobów. Użyj operacji Spline Vertex Welding, aby połączyć wierzchołek z wierzchołkiem docelowym z większą precyzją i osiągnąć przewidywalne wyniki podczas wykonywania operacji Spline Extrude na komponentach węzła i krawędzi.

Szybszy import STL

STL, format pliku powszechnie używany do drukowania 3D, może zawierać miliony trójkątów danych. Możesz teraz ładować pliki STL szybciej dzięki lepszej wydajności importu plików. Interfejs dialogowy importu STL zawiera również ulepszenia zwiększające wydajność.

Przetwarzanie modyfikatora STL Check

Znaczące ulepszenia wydajności modyfikatora STL Check umożliwiają wykonywanie operacji na gęstych wielokątnych siatkach i obiektach z większą szybkością.

Modyfikator Material

Zastosowanie modyfikatora Material do obiektu Splajn, który można renderować za pomocą ustawień Splajnu lub modyfikatora Renderable Splajn, zachowa go jako typ obiektu Splajn. Modyfikator Material będzie teraz również zachowywał określone normalne po zastosowaniu do obiektu opartego na siatce.

Twórz wysokiej jakości wizualizacje za pomocą interaktywnych narzędzi do renderowania

Zarządzanie kolorem

Efektywne narzędzia do zarządzania kolorami oparte na systemach Academy Color Encoding System (ACES) i OpenColourIO (OCIO) są koniecznością we współczesnym procesie produkcji filmowej i telewizyjnej. Masz teraz pełną kontrolę nad kolorami dzięki zarządzaniu kolorami w 3ds Max. Od wejścia do wyjścia, od rzutni do ostatecznego renderowania — kolory będą przewidywalne i spójne, co daje pewność, że kolory będą pasować do kolorów w pozostałych etapach pracy.

Compound Nodes

Zarządzanie złożonymi wykresami shaderów może być trudne ze względu na dużą liczbę węzłów i połączeń, które można zastosować. Dzięki Slate Material Editor (SME) Compounds możesz zebrać dowolną liczbę węzłów wykresu w jedną reprezentację złożoną w Material Editor, umożliwiając metodę ponownego wykorzystania kolekcji węzłów w innych shaderach i upraszczając reprezentację tych danych.

Material Switcher

Przełącznik materiałów to nowy węzeł w edytorze materiałów, który umożliwia prostą metodę sterowania wyświetlaniem wielu wariantów materiałów, które można zastosować do obiektów i danych USD w scenie programu 3ds Max. Pozwoli uporządkować i przechowywać tysiące materiałów w jednym wygodnym materiale Switchera. Będziesz także mógł łatwo i szybko zamienić przypisany shader swoich obiektów. Te zmiany zostaną zaktualizowane w rzutni i renderowaniu.

Slate Material Editor

Okno Slate Material zostało ulepszone przy użyciu QT, wieloplatformowego oprogramowania do tworzenia graficznych interfejsów użytkownika. Okno można teraz zadokować w dowolnym miejscu w interfejsie użytkownika 3ds Max, co pozwala zoptymalizować i dostosować interfejs tak, jak lubisz.
Dodano dodatkowe aktualizacje, takie jak nowy element SME w preferencjach kolorów, który daje całkowitą kontrolę nad wyglądem różnych map i materiałów w SME. Wprowadzono opcję rysowania przewodów łączących za węzłami, co pomaga zachować przejrzystość i czytelność wykresu shadera.

MaxtoA

MaxtoA i Arnold obsługują teraz przepływy pracy zarządzania kolorami, jeśli wybierzesz tryb OCIO w 3ds Max.

 • Arnold umożliwia teraz automatyczne generowanie zoptymalizowanych tekstur TX z tekstur źródłowych w ramach procesu renderowania. Używanie zoptymalizowanych tekstur ma kluczowe znaczenie dla szybkości renderowania i wykorzystania pamięci, a konwersja TX jako części podstawowego renderowania pomoże użytkownikom osiągnąć szybsze renderowanie.
 • Arnold i Arnold Render View zostały zaktualizowane do pracy z zarządzaniem kolorami w 3ds Max 2024.
 • MaxToA przekazuje teraz wszystkie informacje o kolorach z 3ds Max do Arnolda w celu renderowania, przekazując całą konfigurację OCIO do renderowania.

Bezproblemowy workflow z USD 0.4.0

Pakiet SDK eksportu USD

Twórcy wtyczek mogą teraz umieszczać rozszerzenia USD Export w kontekście konsolidującym wszystkie ustawienia niezbędne do prawidłowego działania wtyczki. Możesz wybrać, które wtyczki będą używane w czasie eksportu. Pomaga to lepiej kontrolować działanie wtyczki podczas eksportowania danych, zmniejsza liczbę pól wyboru do zaznaczenia podczas eksportowania USD za pomocą określonych wtyczek.

Wsparcie USDSkel

Eksporter USD obsługuje teraz eksport modyfikatorów Skin do USDSkel. Preferowane jest to przy ponownym wykorzystaniu animacji szkieletowych w wielu postaciach, scenach i projektach. USDSkel tworzy znacznie mniejsze pliki USD niż animacje wierzchołków.

Tchnij życie w postacie dzięki ulepszonym funkcjom animacji

Transform List Controller

Lista przekształceń umożliwia dodanie wielu kontrolerów przekształceń do obiektu jako warstw mieszanych danych animacji. Nowa metoda umożliwia łatwe udoskonalanie i powtarzanie pracy za pomocą unikalnych danych animacji dla każdej warstwy i kontroluje, w jaki sposób i kiedy warstwy danych mogą się ze sobą łączyć.

 • Transformacje mieszane: Wcześniej tylko węzły mogły mieć kontroler transformacji. Dzięki liście przekształceń możesz teraz łączyć transformacje węzłów bezpośrednio bez dodatkowych skryptów lub złożoności.
 • Izoluj izolację: Możesz teraz wybrać iterację opcji i edytować wpisy na liście w izolacji, aby uzyskać lepszą kontrolę.

Aktualizacje Motion Paths

Motion Paths obsługują teraz większy zestaw kontrolerów pozycji, dzięki czemu animatorzy mają szerszy zakres wsparcia w zakresie manipulowania danymi animacji bezpośrednio w ich oknie roboczym.

Aktualizacje przyjazne artystom

Zmiany Mesh & MNMesh

Doświadcz zwiększonej stabilności i wzrostu wydajności dzięki zaktualizowanej wersji. Wewnętrzna struktura danych Mesh i Poly została zaktualizowana, aby zapewnić lepszą stabilność i wzrost wydajności.

Szukanie w liście modyfikatorów

Nawiguj, znajdź i zastosuj żądany modyfikator dzięki nowej funkcji wyszukiwania na liście modyfikatorów. Możesz teraz zacząć wpisywać nazwę modyfikatora, który chcesz zastosować, aby przefiltrować wyszukiwanie.

Ulepszenia MAXscript

Na podstawie próśb użytkowników ulepszenia MAXScript obejmują opcję niewyświetlania skryptów w przypadku błędu, możliwość włączania/wyłączania programów obsługi zmian za pomocą kodu, możliwość ustawiania skali kontroli pokrętła w czasie wykonywania oraz inne drobne zmiany.

Substance i ATF

Substance jest instalowany z najnowszą wersją 3ds Max. Import NX obsługuje teraz NX 2206.

Importer Revit/Inventor

Instalatory RCE i Inventor Server zostały usunięte z początkowego pobierania, co zapewnia szybszą instalację. Pozostaną one pobrane z Twojego konta lub uwzględnione we wdrożeniach. Zostaną one również zainstalowane podczas próby zaimportowania tego typu danych do programu 3ds Max w razie potrzeby.

Kontakt handlowy:
Artur Siłuch
mobile: 606 432 656
@: artur.siluch@procad.pl

Dbamy o Twoją prywatność.

Dzięki wykorzystaniu rozwiązań takich, jak pliki cookies i pokrewne technologie oraz przetwarzaniu Twoich danych, możemy zapewnić, że wyświetlane treści lepiej odpowiedzą na Twoje potrzeby. Więcej informacji znajdziesz w Polityka prywatności.