| | |Menu główne

przeszkoliliśmy już

54 155

osób

Szkolenie / Kurs Kosztorysowanie w programie Norma PRO

Cena netto: 1 500,00 zł
Cena (23% VAT): 1 845,00 zł
Cena dla studentów netto: 600,00 zł
Cena dla studentów (23% VAT): 738,00 zł

Kurs online

Profesjonalny kurs bez wychodzenia z domu lub firmy.
Cena netto: 1 200,00 zł
Cena (23% VAT): 1 476,00 zł
Cena dla studentów netto: 600,00 zł
Cena dla studentów (23% VAT): 738,00 zł

Czas trwania: 30 godzin

Szczegółowy program szkolenia

Wprowadzenie: Proces inwestycyjny i powstawanie obiektów budowlanych, znaczenie kosztorysów w procesie inwestycyjno-budowlanym, rodzaje kosztorysów, podstawowe elementy budynku i materiały używane do ich budowy, obiekty, budynki, budowle – normy techniczne, projekt techniczny budynku – czytanie rysunku technicznego

Kosztorysy budowlane: omówienie rodzajów kosztorysów, części składowych oraz podstaw prawnych sporządzania kosztorysów

Omówienie KNR i sposobu kosztorysowania z nich, praktyczne ćwiczenia

Omówienie obmiar i przedmiar jako elementu kosztorysu (konstrukcja obmiaru i przedmiaru), ćwiczenia praktyczne: roboty ziemne, konstrukcje murowe, betonowe żelbetowe, tynki i okładziny, roboty malarskie, roboty instalacyjne, inne roboty budowlane – prefabrykaty, konstrukcje dachowe drewniane, pokrycia dachowe, stolarka, podłogi itd

Kalkulacja ceny kosztorysowej: baza normatywna dla kosztorysów inwestorskich (zawierania publiczne), koszt i cena robót budowlanych, rodzaje kosztów, specyfika tworzenia cen w budownictwie, formuła ceny kosztorysowej, kalkulacja ceny robocizny (R), kalkulacja wartości materiałów (M), koszty zakupów materiałów (Kz), kalkulacja wartości pracy sprzętu budowlanego (S),
ustalenie kosztów pośrednich (Kp), kalkulacja zysku (Z), dodatki do ceny kosztorysowej, zasady indywidualnej kalkulacji kosztów

Omówienie przetargów na roboty i usługi budowlane, poszukiwanie, bazy

Sprecyzowanie warunków technicznych do wykonania i odbioru robót budowlanych

Wykonanie przykładów przez uczestników kursu, ręczne wykonywanie kosztorysu, metody, techniki, standardy

Ćwiczenia z Normą Pro najpopularniejszym programem komputerowym do kosztorysowania: wykonywanie kosztorysów inwestorskich, ofertowych, zamiennych, powykonawczych

Inne kursy, które mogą Ciebie zainteresować

Szkolenie / Kurs Revit Architecture – Stopień I

Kurs Revit Architecture stopień I przeznaczony dla początkujących użytkowników programu Revit Architecture. Użytkownik poznaje sposób pracy z podstawowymi obiektami programu, które są wykorzystywane prawie w każdym projekcie takimi jak: ściany, stropy, drzwi, dachy i schody. Czas trwania: 21 godzin Szczegółowy program szkolenia Wprowadzenie do interfejsu programu: • Menu Toolbar • Przeglądarka projektu • palety narzędziowe

więcej

Szkolenie / Kurs Autodesk Inventor – Stopień I

Kurs Autodesk Inventor – Stopień I obejmuje wszystkie etapy pracy projektanta-mechanika: od sprawnego modelowania parametrycznych części, poprzez adaptacyjne projektowanie zespołów, po automatyczne generowanie dokumentacji warsztatowej i tworzenie prezentacji. Szkolenie przedstawia filozofię programu, metodykę pracy, interfejs Autodesk Inventor oraz struktura aplikacji. Czas trwania: 21 godzin Szczegółowy program szkolenia Tworzenie i praca z projektem w Autodesk Inventor

więcej

Szkolenie / Kurs AutoCAD – Stopień I

Profesjonalne szkolenie AutoCAD to szansa na zdobycie unikalnej wiedzy i opanowanie praktycznych umiejętności obsługi najpopularniejszego oprogramowania CAD. Kurs kończy się zdobyciem przez uczestnika międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego zdobyte kompetencje. Kurs AutoCAD stopień I przeznaczony dla początkujących użytkowników programu AutoCAD. Na szkoleniu użytkownik poznaje podstawowe obiekty wektorowe – zdobywa umiejętności ich tworzenia i modyfikacji. Ponad to użytkownik

więcej
Zamknij