| | |Menu główne

Dofinansowanie do 100% na szkolenia Autodesk ze środków KFS – nowa edycja!

Uzyskaj nawet 100% dofinansowania na rozwój pracowników! Program jest dostępny w całej Polsce.

Rusza kolejna edycja ogólnopolskiego programu KFS. W styczniu br. na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy pojawiła się informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na szkolenia dla pracowników.

Z dofinansowania będzie mógł skorzystać każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 1 osobę na dowolny rodzaj umowy o pracę. Poziom dofinansowania wynosi:

  • 80% kosztów szkolenia – w przypadku średniego i dużego przedsiębiorcy
  • 100% kosztów szkolenia – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych).

Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Wniosek o dofinansowanie z KFS należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy, właściwym dla siedziby pracodawcy. Czas przyjmowania zależy od ilości napływających wniosków – z reguły trwa tylko kilka dni, dlatego decyzję o składaniu należy podjąć jak najszybciej.

Terminy składania wniosków w wybranych lokalizacjach:

Aby otrzymać dofinansowanie należy spełnić jeden z podanych priorytetów wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2021:

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
  5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
  6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
  7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
  8. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Pełna lista priorytetów do pobrania TUTAJ.

Możliwością dofinansowania jest objęta cała oferta szkoleń dostępnych w autoryzowanym centrum szkoleniowym PROCAD, m.in. AutoCADAdvance SteelAutodesk RobotRevit ArchitectureRevit StructureRevit MepAutodesk InventorAutodesk Simulation3ds MaxMechanicalCivil 3DMS ProjectKosztorysowanie w programie Norma PRO, itd.

Pełna lista oferowanych szkoleń jest dostępna na: www.procad.pl/szkolenia

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą szkoleniową i chcesz skorzystać z dofinansowania skontaktuj się z nami – pomożemy dobrać odpowiednie szkolenia dla profilu Twoich pracowników i zaproponujemy ofertę oraz dogodny termin realizacji.

Kontakt:

Gdańsk: Emilia Karolak, tel. +48 600 46 50 33, e-mail: emilia.karolak@procad.pl
Poznań/Wrocław: Piotr Łukaszewski, tel. +48 606 935 951, e-mail: piotr.lukaszewski@procad.pl
Warszawa: Agata Łukasik, tel. +48 604 542 791, e-mail: agata.lukasik@procad.pl
Katowice: Bożena Liszka, tel. +48 606 839 522, e-mail: bozena.liszka@procad.pl

Poproś o ofertę na szkolenia
Zamknij