| | |Menu główne

przeszkoliliśmy już

54 521

osób

Szkolenie / Kurs Microsoft Project – Stopień I

Pomysł, zapał, przygotowanie merytoryczne – to bez wątpienia jedne z kluczowych czynników, które decydują o jakości (a często nawet powodzeniu) wszelkiego typu przedsięwzięć. Jednak praktyka często wygląda inaczej, a zła organizacja pracy staje na przeszkodzie kreatywnej energii. to rozbudowany program do zarządzania inicjatywami w obrębie różnych branż. Nasz kurs pozwoli Ci bez wychodzenia z domu zgłębić tajniki tworzenia harmonogramu, określania celów i definiowania zasobów. Szkolenie odbywa się w formie online, co pozostawia sporą dozę swobody dla uczestników.

MS Project – kurs online dla firm i prywatnych użytkowników

Zakres funkcjonalności programu MS Project obejmuje szereg narzędzi i dodatków, które pozwolą Ci na sprawne zarządzanie inicjatywą, kontrolowanie terminów, określanie parametrów i kamieni milowych przedsięwzięcia oraz płynną i bezproblemową współpracę w grupie – także w formie zdalnej. Nasze szkolenie to doskonały sposób, aby zapoznać się z zaawansowanymi funkcjami oferowanymi przez oprogramowania, jednocześnie zgłębiając techniki i mechanizmy stojące u podstaw pracy zespołu.
Poniżej znajdziesz szczegółowy rozkład zagadnień i tematów poruszanych na szkoleniu z MS Project. Zachęcamy również do kontaktu w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości odnośnie założeń lub przebiegu kursu.

Cena netto: 900,00 zł
Cena (23% VAT): 1 107,00 zł
Cena dla studentów netto: 475,61 zł
Cena dla studentów (23% VAT): 585,00 zł

Kurs online

Profesjonalny kurs bez wychodzenia z domu lub firmy.
Cena netto: 799,00 zł
Cena (23% VAT): 982,77 zł
Cena dla studentów netto: 451,22 zł
Cena dla studentów (23% VAT): 555,00 zł

Czas trwania: 16 godzin

Szczegółowy program szkolenia

Wprowadzenie
• Cel i zadania szkolenia – co rozumiemy pod pojęciem zarządzania projektami
• Microsoft Project jako program wspomagający zarządzanie projektami – pojęcia podstawowe
Planowanie

USTAWIENIA WSTĘPNE – ZAŁOŻENIA PROJEKTU
• Tworzenie nowego projektu – data rozpoczęcia i zakończenia projektu, kalendarz projektu, zapisywanie pliku, harmonogram zorientowany na datę rozpoczęcia lub zakończenia
• Metoda harmonogramowania – harmonogramowanie zależne i niezależne od zasobów – zmiana ustawień domyślnych
• Kalendarz projektu – zmiany ustawień w kalendarzu, ustawienia globalne dla Microsoft Project, ustawienia dla harmonogramu bieżącego – definiowanie dni i godzin pracy

BUDOWANIE SIECI CZYNNOŚCI i HARMONOGRAMU GANTTA
• Wprowadzenie i organizacja zadań – zadania sumaryczne, zadania podrzędne, kontrolne, cykliczne
• Czas trwania zadań – różne definicje czasowe i ich znaczenie dla harmonogramu
• Definiowanie relacji między zadaniami – rodzaje relacji, znaczenie relacji dla terminu realizacji czynności
• Uzupełnienie relacji czasem wyprzedzenia i zwłoki
• Korzystanie ze skali czasu na wykresie Gantta – zmiana skali czasu,

ŚCIEŻKA KRYTYCZNA PROJEKTU
• Znaczenie ścieżki krytycznej w metodologii zarządzania projektami, rozpoznanie ścieżki krytycznej, zadania na ścieżce ich charakterystyka i rezerwy czasowe
• Czas trwania projektu a ścieżka krytyczna
• Skracanie ścieżki krytycznej – koszty związane ze skróceniem ścieżki

ZASOBY PROJEKTU
• Definiowanie zasobów projektu, grupowanie zasobów
• Zasoby materiałowe, wyposażenie i ludzie w projekcie
• Dostępność zasobów w projekcie, zmiana dostępności w czasie
• Koszty zasobów, zmiana kosztów w czasie, różne koszty dla różnych czynności

PRACA ZASOBÓW
• Przypisywanie zasobów do zadań
• Korzystanie z wielu zasobów w zadaniu – zasób wiodący
• Definiowanie pracy zasobów – kalendarze pracy zasobów, definiowanie i budowa kalendarzy specyficznych, przypisywanie kalendarzy bazowych do zasobów,
• Definiowanie indywidualnych dni wolnych, delegacji, urlopów

METODY HARMONOGRAMOWANIA – ZADANIA ZALEŻNE I NIEZALEŻNE OD ZASOBÓW
• Różne typy zadań – zdania o stałym czasie trwania, stałej ilości przypisania zasobów, stałej pracy
• Harmonogramowanie zależne od zasobów – budżet pracy całkowitej w zadaniu
• Zadania z wymuszonymi terminami czasowymi
• Zadania o nietypowym przebiegu w czasie – Kalendarze zadań

KONFLIKTY WYKORZYSTANIA ZASOBÓW – NADMIERNA ALOKACJA
• Rozpoznanie zasobów przeciążonych,
• Analiza przyczyn wystąpienia przeciążeń
• Dostępność zasobów w czasie
• Metody rozwiązywania przeciążeń – analiza kosztowa metod

BUDŻET PROJEKTU
• Tworzenie budżetu projektu
• Planowanie kosztów stałych i zmiennych

REALIZACJA – Śledzenie i analiza postępu prac w projekcie

PLAN BAZOWY PROJEKTU
• Zapisanie planu bazowego projektu
• Korekty harmonogramu przed realizacją
• Obserwacja odchyleń od planu – odchylenia harmonogramu w datach rozpoczęcia i zakończenia zadań, zadania z poślizgiem

WPROWADZANIE DANYCH RZECZYWISTYCH
• Zadania wykonane zgodnie z planem i zadanie niezrealizowane – przesunięcie zadań na najwcześniejsze możliwe terminy realizacji
• Wprowadzanie rzeczywistych dat rozpoczęcia i zakończenia zadań
• Wpływ zmian w bieżącej realizacji na zadania planowane w przyszłości
• Procent realizacji zadania
• Godziny rzeczywiście wykonanej prac, nowe oszacowania pracy pozostałej
• Raportowanie stanu zaawansowania prac
• Rzeczywiste koszty realizacji
• Terminy ostateczne i ich znaczenie

REALIZACJA BUDŻETU
• Koszty rzeczywiście poniesione i pozostałe do poniesienia
• Zadania i zasoby, które przekroczyły budżet

Raportowanie projektu
• Czytanie informacji o zadaniach, zasobach, kosztach, kalendarzach – korzystanie z widoków, filtrów, grupowania i sortowania
• Przygotowywanie raportów na podstawie bieżących widoków i tabel
• Dostosowanie raportów do potrzeb – stosowanie filtrów, sortowania i grupowania
• Korzystanie z raportów wbudowanych
• Zmiana formatowania wykresów
• Raportowanie danych do Excela

Zarządzanie obiektami pliku
• Kopiowanie zmienionych wykresów, tabel, raportów, kalendarzy, map między plikami projektów.
• Odzyskiwanie standardowych definicji poszczególnych elementów z szablonu

Inne kursy, które mogą Ciebie zainteresować

Szkolenie / Kurs Revit Architecture – Stopień I

Kurs Revit Architecture stopień I przeznaczony dla początkujących użytkowników programu Revit Architecture. Użytkownik poznaje sposób pracy z podstawowymi obiektami programu, które są wykorzystywane prawie w każdym projekcie takimi jak: ściany, stropy, drzwi, dachy i schody. Czas trwania: 21 godzin Szczegółowy program szkolenia Wprowadzenie do interfejsu programu: • Menu Toolbar • Przeglądarka projektu • palety narzędziowe

więcej

Szkolenie / Kurs Autodesk Inventor – Stopień I

Kurs Autodesk Inventor – Stopień I obejmuje wszystkie etapy pracy projektanta-mechanika: od sprawnego modelowania parametrycznych części, poprzez adaptacyjne projektowanie zespołów, po automatyczne generowanie dokumentacji warsztatowej i tworzenie prezentacji. Szkolenie przedstawia filozofię programu, metodykę pracy, interfejs Autodesk Inventor oraz struktura aplikacji. Czas trwania: 21 godzin Szczegółowy program szkolenia Tworzenie i praca z projektem w Autodesk Inventor

więcej

Szkolenie / Kurs AutoCAD – Stopień I

Profesjonalne szkolenie AutoCAD to szansa na zdobycie unikalnej wiedzy i opanowanie praktycznych umiejętności obsługi najpopularniejszego oprogramowania CAD. Kurs kończy się zdobyciem przez uczestnika międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego zdobyte kompetencje. Kurs AutoCAD stopień I przeznaczony dla początkujących użytkowników programu AutoCAD. Na szkoleniu użytkownik poznaje podstawowe obiekty wektorowe – zdobywa umiejętności ich tworzenia i modyfikacji. Ponad to użytkownik

więcej
Zamknij