| | |Menu główne

przeszkoliliśmy już

54 521

osób

Szkolenie / Kurs Autodesk Simulation

Cena netto: 1 800,00 zł
Cena (23% VAT): 2 214,00 zł
Cena dla studentów netto: 475,61 zł
Cena dla studentów (23% VAT): 585,00 zł

Szkolenie kompleksowe dotyczące narzędzi symulacyjnych firmy Autodesk, które obejmuje funkcjonalność programów Simulation Mechanical (analizy liniowe naprężeń – statyczne, analizy termiczne, analizy typu MES) oraz Simulation CFD (analizy przepływów, analizy termiczne). Szkolenie pokazuje zastosowanie takich analiz na bazie praktycznych przykładów.

Czas trwania: 21 godzin

Szczegółowy program szkolenia

Analizy liniowe naprężeń (statyczne)
• Przygotowanie symulacji (upraszczanie modelu, wybór typu analizy i elementu)
• Preprocessing (interface AS, import geometrii, sprawdzenie poprawności danych, definicja warunków brzegowych, generowanie siatki MES)
• Postprocessing (wyświetlanie, weryfikacja i interpretacja wyników)
• Analiza modalna (postępowanie w AS i interpretacja wyników)
• Analiza zespołów (obsługa modeli wielobryłowych, kontakty, obsługa zespołów)

Analizy termiczne
• Przygotowanie symulacji
• Analizy w stanie ustalonym i nieustalonym
• Obciążenia termiczne i warunki brzegowe

Analizy przepływów (CFD)
• Wprowadzenie – zalety stosowania analiz CFD
• Podstawowe etapy procesu analizy numerycznej
• Omówienie zagadnień związanych z przygotowaniem modelu (warunki brzegowe)
• Przygotowanie modelu i przeprowadzanie obliczeń
• Obróbka i interpretacja wyników

Analizy typu MES (Mechanical Event Simulation)
• Omówienie zagadnień związanych z przygotowaniem modelu
• Definiowanie parametrów analizy
• Analiza wyników

Inne kursy, które mogą Ciebie zainteresować

Szkolenie / Kurs Revit Architecture – Stopień I

Kurs Revit Architecture stopień I przeznaczony dla początkujących użytkowników programu Revit Architecture. Użytkownik poznaje sposób pracy z podstawowymi obiektami programu, które są wykorzystywane prawie w każdym projekcie takimi jak: ściany, stropy, drzwi, dachy i schody. Czas trwania: 21 godzin Szczegółowy program szkolenia Wprowadzenie do interfejsu programu: • Menu Toolbar • Przeglądarka projektu • palety narzędziowe

więcej

Szkolenie / Kurs Autodesk Inventor – Stopień I

Kurs Autodesk Inventor – Stopień I obejmuje wszystkie etapy pracy projektanta-mechanika: od sprawnego modelowania parametrycznych części, poprzez adaptacyjne projektowanie zespołów, po automatyczne generowanie dokumentacji warsztatowej i tworzenie prezentacji. Szkolenie przedstawia filozofię programu, metodykę pracy, interfejs Autodesk Inventor oraz struktura aplikacji. Czas trwania: 21 godzin Szczegółowy program szkolenia Tworzenie i praca z projektem w Autodesk Inventor

więcej

Szkolenie / Kurs AutoCAD – Stopień I

Profesjonalne szkolenie AutoCAD to szansa na zdobycie unikalnej wiedzy i opanowanie praktycznych umiejętności obsługi najpopularniejszego oprogramowania CAD. Kurs kończy się zdobyciem przez uczestnika międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego zdobyte kompetencje. Kurs AutoCAD stopień I przeznaczony dla początkujących użytkowników programu AutoCAD. Na szkoleniu użytkownik poznaje podstawowe obiekty wektorowe – zdobywa umiejętności ich tworzenia i modyfikacji. Ponad to użytkownik

więcej
Zamknij