| | |Menu główne

przeszkoliliśmy już

54 521

osób

Szkolenie / Kurs AutoCAD Civil 3D – Stopień I

Cena netto: 1 200,00 zł
Cena (23% VAT): 1 476,00 zł
Cena dla studentów netto: 451,22 zł
Cena dla studentów (23% VAT): 555,00 zł

Kurs online

Profesjonalny kurs bez wychodzenia z domu lub firmy.
Cena netto: 899,00 zł
Cena (23% VAT): 1 105,77 zł
Cena dla studentów netto: 451,22 zł
Cena dla studentów (23% VAT): 555,00 zł

Kurs AutoCAD Civil 3D Stopień I przeznaczony dla początkujących użytkowników programu. Program AutoCAD Civil 3D oparty na wiodącym w przemyśle programie AutoCAD. Praca przebiega w znajomym środowisku graficznym, za pomocą narzędzi do rysowania, które już znasz, a drukowanie dokumentacji projektowej i zbiorów planów odbywa się z niezawodną dokładnością i wiernością.

Czas trwania: 21 godzin

Szczegółowy program szkolenia

Środowisko Civil 3D: zapoznanie z interfejsem programu, podstawowe elementy i grupy menu

Rysunki: struktura i elementy rysunku, podstawowa modyfikacja ustawień rysunku

Punkty: tworzenie i edytowanie punktów, praca z grupami punktów, import punktów z plików tekstowych, definiowanie i modyfikacja styli punktów oraz etykiet

Model terenu: budowanie powierzchni z punktów, budowanie powierzchni z obiektów rysunkowych, tworzenie i opisywanie warstwic, podstawowa edycja i prezentacja powierzchni, linie nieciągłości i obwiednie

Linie trasowania: tworzenie linii trasowania, łuków i krzywych przejściowych, graficzna i tabelaryczna, modyfikacja linii trasowania, opisywanie linii trasowania (opis pikietażu, łuków, krzywych przejściowych), linie trasowania poszerzenia, defioniowanie przechyłek

Profil terenu i niwelety: tworzenie profili terenu, rysowanie niwelety, graficzna i tabelaryczna modyfikacja niwelety, opisywanie niwelet i profilu, kreskowanie profilii

Korytarze drogowe: tworzenie typowego przekroju, modyfikacja elementów przekroju, budowanie korytarza drogowego, definiowanie poszerzenia jezdni, podgląd korytarza (szybkie przekroje), tworzenie powierzchni korytarza, obliczenia robót ziemnych

Sieci przewodów rurowych: budowanie prostej sieci rurowej, wrysowanie rur i studni w widoku profilu, opisywanie elementów sieci

Przekroje: tworzenie linii przekrojów poprzecznych, generowanie przekrojów poprzecznych, zestawienia tabelaryczne z zakresem robót ziemnych

Niwelacje i profilowanie terenu: linie charakterystyczne dla niwelacji, tworzenie pochyleń, bilansowanie robót ziemnych

Parcele: tworzenie i opisywanie parceli, zestawienia działek

Inne kursy, które mogą Ciebie zainteresować

Szkolenie / Kurs Revit Architecture – Stopień I

Kurs Revit Architecture stopień I przeznaczony dla początkujących użytkowników programu Revit Architecture. Użytkownik poznaje sposób pracy z podstawowymi obiektami programu, które są wykorzystywane prawie w każdym projekcie takimi jak: ściany, stropy, drzwi, dachy i schody. Czas trwania: 21 godzin Szczegółowy program szkolenia Wprowadzenie do interfejsu programu: • Menu Toolbar • Przeglądarka projektu • palety narzędziowe

więcej

Szkolenie / Kurs Autodesk Inventor – Stopień I

Kurs Autodesk Inventor – Stopień I obejmuje wszystkie etapy pracy projektanta-mechanika: od sprawnego modelowania parametrycznych części, poprzez adaptacyjne projektowanie zespołów, po automatyczne generowanie dokumentacji warsztatowej i tworzenie prezentacji. Szkolenie przedstawia filozofię programu, metodykę pracy, interfejs Autodesk Inventor oraz struktura aplikacji. Czas trwania: 21 godzin Szczegółowy program szkolenia Tworzenie i praca z projektem w Autodesk Inventor

więcej

Szkolenie / Kurs AutoCAD – Stopień I

Profesjonalne szkolenie AutoCAD to szansa na zdobycie unikalnej wiedzy i opanowanie praktycznych umiejętności obsługi najpopularniejszego oprogramowania CAD. Kurs kończy się zdobyciem przez uczestnika międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego zdobyte kompetencje. Kurs AutoCAD stopień I przeznaczony dla początkujących użytkowników programu AutoCAD. Na szkoleniu użytkownik poznaje podstawowe obiekty wektorowe – zdobywa umiejętności ich tworzenia i modyfikacji. Ponad to użytkownik

więcej
Zamknij