Efektywne modelowanie konstrukcji stalowych w Autodesk Advance Steel – Biuletyn Advance Steel – część 1

PROCAD SA

Witamy w pierwszym wydaniu Biuletynu Advance Steel! Rozpoczynamy w ten sposób cykl poświęcony pracy w profesjonalnym programie, dzięki któremu możemy zwiększyć wydajność projektowania konstrukcji stalowych, zautomatyzować proces tworzenia dokumentacji oraz zminimalizować ryzyko powstania błędów. W tym odcinku przyjrzymy się dostępnym narzędziom służącym do opracowania przestrzennego modelu konstrukcji.

Przeważająca część pracy w programie związana jest z tworzeniem przestrzennego modelu konstrukcji stalowej. Stopień jego szczegółowości odzwierciedla rzeczywistą konstrukcję, dzięki czemu na etapie projektowania jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkie zagadnienia mające istotny wpływ na poprawność geometrii konstrukcji oraz bezproblemowość jej późniejszego wykonania. Dzięki temu oprogramowanie Advance Steel staje się niezwykle efektywnym narzędziem dla każdego inżyniera budowlanego.

Rys. 1. Model konstrukcji w programie Advance Steel.

Dzięki pracy w znanym środowisku AutoCAD mamy dostęp do wszystkich narzędzi, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Menu programu jest dostosowane do poszczególnych etapów pracy – podzielono je na fazę modelowania, tworzenia dokumentacji i zarządzania nią.

Rys. 2. Narzędzia zostały pogrupowane zgodnie z kolejnymi etapami pracy.

PODSTAWOWE ELEMENTY MODELU

Tworzenie modelu rozpoczynamy od zdefiniowania głównej geometrii konstrukcji, którą w większości przypadków stanowią elementy prętowe. Na siatce budowli rozmieszczamy kolejno słupy, rygle dachowe, belki stropowe itd. Korzystamy przy tym z bogatego asortymentu kształtowników dostępnych w bazie programu. Definicja tych elementów odbywa się poprzez podanie początku i końca, następnie w oknie dialogowym właściwości określamy typ kształtownika oraz jego rozmiar. Na tym etapie definiujemy również położenie osi obiektów, ich orientację względem siebie, określamy materiał oraz funkcje (np. słup, belka). Dzięki wyrównaniu elementów stropu względem górnej krawędzi półki, ewentualna późniejsza zmiana kształtownika nie będzie wiązała się z koniecznością przesuwania tych elementów w górę lub w dół.

Rys. 3. Tworzenie głównych elementów modelu konstrukcji.

Warto również uzupełnić model o elementy betonowe, które będą stanowiły odniesienie do konstrukcji stalowej – mogą to być fundamenty, słupy, belki, posadzki, ściany i stropy. Będą one widoczne na rysunkach złożeniowych oraz detalach, które uzupełnią dokumentację projektową.

Rys. 4. Sparametryzowane elementy betonowe w modelu.

Współpraca Advance Steel z programami Robot i Revit umożliwia również import gotowej konstrukcji opracowanej na wcześniejszych etapach procesu projektowego. Pozwala to znacznie zaoszczędzić czas bez konieczności powielania tych samych czynności, ale przede wszystkim eliminuje pomyłki. Importowane elementy są automatycznie przekształcane w obiekty Advance Steel.

Rys. 5. W bazie programu znajduje się pełny asortyment kształtowników stalowych.

GENEROWANIE ZESPOŁÓW ELEMENTÓW

Tak przygotowaną konstrukcję możemy uzupełnić o elementy drugorzędne. Program posiada narzędzia generujące całe zespoły obiektów, np. płatwie, kratownice, stężenia, schody, balustrady.

Rys. 6. Modelowanie układu płatwi dachowych – dobór profili (również konkretnych producentów), określenie rozstawu, układu (jedno i wieloprzęsłowe), zakładów, dodatkowych belek okapowych.

Opracowanie dokumentacji wykonawczej dla takich elementów w tradycyjny sposób jest żmudne i pracochłonne – w programie Advance Steel czynności te sprowadzają się do zdefiniowania punktów określających ich lokalizację oraz dostosowania parametrów do naszych oczekiwań.

Rys. 7. Schody modelujemy poprzez wskazanie początku i końca biegu. W oknie właściwości możemy określić ich typ, wybrać profile, stopnie oraz wstawić podesty. Geometria dostosowana jest do reguły wygodnych schodów (2H+S). Całość można uzupełnić o balustrady. Możliwość zdefiniowania spoin przekształca te obiekty w gotowe elementy wysyłkowe.

TWORZENIE POŁĄCZEŃ PARAMETRYCZNYCH

Kolejnym etapem modelowania jest wstawianie węzłów. Menadżer połączeń Advance Steel zawiera komplet rozwiązań stosowanych w projektowaniu konstrukcji stalowych. Poszczególne połączenia posegregowane są według typów oraz przeznaczenia (m. in. podstawy słupów, rygiel i słup, belka i belka, połączenia dla rur).

Rys. 8. Menadżer połączeń Advance Steel.

Definicja węzła odbywa się poprzez wskazanie elementów do połączenia oraz dostosowanie jego właściwości do naszych wymagań. Ilość dostępnych parametrów pozwala praktycznie na dowolne kształtowanie połączeń. Definicja wszystkich wymiarów, blach węzłowych, wstawek, łączników i spoin oraz w finale możliwość sprawdzenia nośności umożliwia stworzenie biblioteki indywidualnych rozwiązań, które możemy wykorzystywać w kolejnych projektach.

Rys. 9. Modelowanie węzła w kalenicy.

Zdefiniowanie jednego węzła umożliwia skopiowanie go w pozostałe miejsca. Jeżeli węzły są powtarzalne warto utworzyć grupę połączeń. Dzięki temu późniejsza edycja parametrów jednego z nich będzie automatycznie aktualizowała pozostałe.

Rys. 10. Połączenia w grupie. Sprawdzenie nośności połączenia.

W efekcie powstaje kompletny sparametryzowany model konstrukcji, który możemy weryfikować i modyfikować w dowolnym momencie. Dzięki takim narzędziom w znaczący sposób redukujemy powtarzalne czynności projektowe.

Dziękuję za czas spędzony z Biuletynem Advance Steel. Mam nadzieję, że przybliżył on Państwu możliwości programu. W kolejnych odcinkach zajmiemy się bardziej szczegółowymi zagadnieniami. Zapraszam!

Tomasz Białek
Inżynier ds. wdrożeń BIM

Dbamy o Twoją prywatność.

Dzięki wykorzystaniu rozwiązań takich, jak pliki cookies i pokrewne technologie oraz przetwarzaniu Twoich danych, możemy zapewnić, że wyświetlane treści lepiej odpowiedzą na Twoje potrzeby. Więcej informacji znajdziesz w Polityka prywatności.