| | |Menu główne

Autodesk Advance Steel

Autodesk Advance Steel jest zaawansowanym programem służącym do tworzenia dokumentacji wykonawczej konstrukcji stalowych. Środowisko pracy AutoCAD, przejrzysty interfejs oraz zaawansowane narzędzia pozwalają szybko zbudować trójwymiarowy model, zapewniający pełną kontrolę nad projektowaną konstrukcją na różnych etapach jej realizacji – od wstępnych kalkulacji po montaż na placu budowy. Model ten charakteryzuje duża szczegółowość począwszy od różnorodnych obróbek kształtowników i blach po zaawansowane makra połączeń wraz z łącznikami, spoinami oraz krawędziami elementów przygotowanymi pod spawanie.

Tworzenie dokumentacji projektowej na podstawie trójwymiarowego modelu w programie Advance Steel znacznie poprawia jej dokładność, pozwala skrócić czas jej wykonania oraz umożliwia pracę w BIM.

Zaawansowane narzędzia programu znacznie usprawniają detalowanie konstrukcji oraz umożliwiają tworzenie przejrzystej dokumentacji dostosowanej do określonych wymagań. Dokumentacja w postaci rysunków, zestawień materiałowych i plików numerycznych jest automatycznie aktualizowana.

Współpraca z innymi programami Autodesk (m. in. Revit, Robot Structural Analysis) zapewnia sprawną współpracę projektową oraz znacznie przyspiesza proces projektowania. Advance Steel znacząco zwiększa produktywność i jakość otrzymywanej dokumentacji przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka wystąpienia błędów.

Zobacz ofertę szkoleń z programu Autodesk Advance Steel

Zamknij