Zewnętrzne zestawienia materiałowe w programie Advance Steel – Biuletyn Advance Steel – część 3

PROCAD SA

W tym odcinku biuletynu zajmiemy się zestawieniami materiałowymi. Ich przygotowanie w tradycyjny sposób jest pracochłonne i wymaga dużej kontroli, szczególnie przy wprowadzaniu zmian. Wiemy również, jakie znaczenie ma taki dokument przy szacowaniu kosztów inwestycji. W programie Advance Steel zestawienia materiałowe generowane są automatycznie na podstawie zbudowanego wcześniej modelu konstrukcji. Sprawdzenie jego poprawności pozwala wyeliminować błędy, które mogą mieć wpływ m.in. na numerację. Po jej przeprowadzeniu i przeanalizowaniu możemy przystąpić do sporządzenia dokumentacji. Dzięki narzędziom dostępnym w programie Advance Steel możemy generować zestawienia zewnętrzne lub umieszczać je bezpośrednio na rysunkach. W tym biuletynie zajmiemy się zestawieniami zapisywanymi w osobnych plikach.

ZEWNĘTRZNE ZESTAWIENIA MATERIAŁOWE

Zewnętrzne listy elementów konstrukcji można prezentować w różnej formie w zależności od przeznaczenia oraz wytycznych odbiorcy. Mogą to być np. listy elementów wysyłkowych, kształtowników, blach czy łączników. Uzasadnione jest często wydanie list materiałowych tylko dla części konstrukcji, np. słupów głównych. W zależności od potrzeb, na zestawieniach możemy prezentować określoną charakterystykę tych elementów. Oczywiście wydając zestawienie w typowym, uniwersalnym formacie spełnimy oczekiwania zamawiającego. Możemy jednak sprawić, by przy małym nakładzie pracy projekt był dostosowany do konkretnych wymogów lub po prostu miał atrakcyjniejszą formę.

Rys. 1. Zewnętrzne zestawienia materiałowe.

PLIKI INFORMACJI O MODELU

Tworzenie zewnętrznych list materiałowych zaczynamy od przygotowania pliku ekstraktu, stanowiącego zbiór informacji o elementach występujących w modelu. Plik zapisywany jest w folderze „Extracts”, ma rozszerzenie „XML” a jego domyślna nazwa zawiera dokładny moment jego powstania, np. „Ext_2016_04_18_13-19-22.xml”. Na podstawie tego pliku będą generowane listy, więc . Warto więc zastanowić się, jaką grupę elementów ma taki plik obejmować oraz jakie typy elementów mają się w nim znajdować.
Utworzymy ekstrakt dla całej konstrukcji stalowej. Posłużymy się narzędziem „Utwórz listy” znajdującym się na wstążce, karta „Wyniki pracy”, grupa „Listy”.

Rys. 2. Eksport danych z modelu do pliku ekstraktu.

Po jego uruchomieniu przejdziemy do okna dialogowego, w którym możemy wybrać obiekty do uwzględnienia w pliku ekstraktu. Okno dialogowe podzielone jest na 2 części. Po lewej stronie zapisujemy różne konfiguracje obiektów modelu nadając im konkretną nazwę, co umożliwi skorzystanie z nich w przyszłości. Po prawej stronie definiujemy te konfiguracje poprzez wybór opcji związanych z typami i atrybutami obiektów.

Rys. 3. Wybór obiektów modelu do uwzględnienia w pliku ekstraktu.

Wygodnym i praktycznym sposobem selekcji elementów jest skorzystanie z opcji „Etap” i „Funkcja”. Jeżeli w modelu nadaliśmy takie atrybuty elementom, wybór obiektów do tworzenia pliku ekstraktu będzie to uwzględniał. W ten sposób wydanie zestawień materiałowych można przypisać do konkretnych etapów prac czy grup elementów (np. słupy, rygle, belki, ściana w osi „11”).

Rys. 4. Wykorzystanie atrybutów elementów do wyboru obiektów.

Innym sposobem selekcji elementów jest ich wybranie bezpośrednio w modelu. Wtedy opcja „Cały model” musi być odznaczona. Aby uwzględnić wszystkie elementy znajdujące się w modelu wystarczy zaznaczyć opcję „Cały model”. W kolejnym oknie wpisujemy nazwę pliku ekstraktu i zapisujemy go w domyślnej lokalizacji wybierając „OK”. Jeżeli chcemy od razu przejść do tworzenia zestawień materiałowych wybieramy opcję „Utwórz zestawienie” i automatycznie zostaje uruchomiony „Edytor zestawień materiałowych”.

Rys. 5. Nazwa pliku ekstraktu.

eżeli wybierzemy „OK” „Edytor zestawień materiałowych” możemy później uruchomić ze wstążki, karta „Wyniki pracy”, grupa „Zarządca dokumentów”.
Korzystając z przedstawionych opcji możemy utworzyć dowolną ilość plików informacji o modelu, które wykorzystamy do opracowania zestawień.

TWORZENIE ZESTAWIEŃ MATERIAŁOWYCH

Generowanie zestawień materiałowych odbywa się z poziomu „Edytora zestawień materiałowych„. Jest to narzędzie grupujące szablony zestawień do wykorzystania, które możemy również modyfikować. Główne środkowe okno przedstawia podgląd danego szablonu. Po prawej stronie mamy drzewo z listą szablonów (standardowe „Advance Steel” oraz modyfikowalne „Użytkownika”). W prawym dolnym rogu oraz po lewej stronie znajdują się narzędzia do wstawiania i do edycji elementów szablonów

Rys. 6. Edytor zestawień materiałowych.

Szablony zestawień materiałowych można edytować. Składają się one z komórek, których kształt jest widoczny po ich zaznaczeniu a ich właściwości przedstawiane są w oknie modyfikacji elementów szablonu. Standartowe szablony obejmują m.in. zestawienie elementów wysyłkowych z pozycjami i łącznikami, zestawienia asortymentowe (kształtowników, blach, łączników, krat itp.), listy wysyłkowe. Edycję najlepiej rozpocząć od skopiowania szablonu istniejącego (prawym przyciskiem myszy wybieramy szablon z listy użytkownika i kopiujemy go pod zmienioną nazwą).

Aby wygenerować zestawienie materiałowe wybieramy szablon (np. „Lista uporządkowana – rozbite śruby”) i klikamy „Użyj”. Pojawia się kolejne okno dialogowe z listą plików ekstraktu – wybieramy jeden z nich i potwierdzamy „OK”. Tutaj mała uwaga: przyciski „OK” i „Usuń” są blisko siebie, zbyt blisko siebie 🙁 Usunięty plik ekstraktu można oczywiście utworzyć jeszcze raz, ale nie lubimy tego.

Rys. 7. Wybór pliku ekstraktu.

Dobrnęliśmy w ten sposób do końcowego etapu – zestawienie zostało utworzone. Trzeba je teraz zapisać w folderze BOM (Bills Of Materials). Format plików zestawień to „RDF” – otwiera się w aplikacji programu Advance Steel, ale możemy go eksportować m. in. do formatu „PDF” i „XLS”.

Rys. 8. Eksport zestawienia materiałowego

Należy przestrzegać zasady zapisywania plików zestawień materiałowych w folderze BOM, gwarantuje to ich powiązanie z modelem i wyświetlanie statusu aktualności w „Menadżerze dokumentów”.

Dziękuję za czas spędzony z Biuletynem Advance Steel i zapraszam na kolejne odcinki!

Tomasz Białek
Inżynier ds. wdrożeń BIM

Dbamy o Twoją prywatność.

Dzięki wykorzystaniu rozwiązań takich, jak pliki cookies i pokrewne technologie oraz przetwarzaniu Twoich danych, możemy zapewnić, że wyświetlane treści lepiej odpowiedzą na Twoje potrzeby. Więcej informacji znajdziesz w Polityka prywatności.