| | |Menu główne

Funkcje

Analizy GIS i narzędzia do planowania

<strong>Narzędzia analityczne</strong><br />Odpowiedzi na pytania i ułatwione podejmowanie decyzji

Narzędzia analityczne
Odpowiedzi na pytania i ułatwione podejmowanie decyzji

<strong>Układy współrzędnych i geolokalizacja</strong><br />Wczytywanie danych przestrzennych do projektu

Układy współrzędnych i geolokalizacja
Wczytywanie danych przestrzennych do projektu

<strong>Tworzenie układów odniesienia</strong><br />Wybór z wielu dostępnych układów odniesienia lub przygotowanie własnego

Tworzenie układów odniesienia
Wybór z wielu dostępnych układów odniesienia lub przygotowanie własnego

<strong>Tworzenie i edycja symboli</strong><br />Import i dostosowanie symboli

Tworzenie i edycja symboli
Import i dostosowanie symboli

<strong>Dynamiczne podpowiedzi i odnośniki</strong><br />System wyświetlania podpowiedzi na mapie

Dynamiczne podpowiedzi i odnośniki
System wyświetlania podpowiedzi na mapie

Informacje o modelu i zarządzanie danymi

<strong>Narzędzia do zarządzania danymi</strong>Menedżer zarządzania danymi

Narzędzia do zarządzania danymiMenedżer zarządzania danymi

<strong>Dostęp do danych w różnych formatach</strong><br />Dostęp za pomocą technologii FDO do bazy SQL

Dostęp do danych w różnych formatach
Dostęp za pomocą technologii FDO do bazy SQL

<strong>Procedury i cechy obiektów</strong><br />Dostosowanie cech obiektów w zależności od zadań

Procedury i cechy obiektów
Dostosowanie cech obiektów w zależności od zadań

<strong>Zamiana danych na inteligentny model</strong><br />Konwersja danych GIS i CAD

Zamiana danych na inteligentny model
Konwersja danych GIS i CAD

<strong>System konfiguracji zależności </strong><br />Menedżer zarządzania zależnościami obiektów

System konfiguracji zależności
Menedżer zarządzania zależnościami obiektów

<strong>Analiza modelu przemysłowego</strong><br />Wyszukiwanie przyłączy i analiza wpływu

Analiza modelu przemysłowego
Wyszukiwanie przyłączy i analiza wpływu

Publikowanie i współpraca

<strong>Przekazania modelu off-line</strong><br />Zmiana danych w terenie i synchronizacja na komputerze

Przekazania modelu off-line
Zmiana danych w terenie i synchronizacja na komputerze

<strong>Dane w połączeniu z chmurą A360</strong><br />Połączenie danych na komputerze z danymi chmury A360

Dane w połączeniu z chmurą A360
Połączenie danych na komputerze z danymi chmury A360

<strong>Publikowane bezpośrednio do internetu</strong><br />Publikowanie rysunków DWG

Publikowane bezpośrednio do internetu
Publikowanie rysunków DWG

<strong>Wymiana danych AutoCAD i GIS</strong><br />Możliwość wybrania wielu formatów GIS

Wymiana danych AutoCAD i GIS
Możliwość wybrania wielu formatów GIS

<strong>Wymiana danych z modelami 3D</strong><br />Wykorzystanie tych samych danych do modelowania w aplikacjach 3D

Wymiana danych z modelami 3D
Wykorzystanie tych samych danych do modelowania w aplikacjach 3D

<strong>Dynamiczne legendy, skale i kierunki północy</strong><br />Wstawianie podziałki i rzutnie w mapach tematycznych (wideo: 1:37 min.)

Dynamiczne legendy, skale i kierunki północy
Wstawianie podziałki i rzutnie w mapach tematycznych (wideo: 1:37 min.)

<strong>Siatki, współrzędne geograficzne i mapy</strong><br />Bogaty wybór do przygotowania map i atlasów

Siatki, współrzędne geograficzne i mapy
Bogaty wybór do przygotowania map i atlasów

Dostęp i edycja danych

<strong>Dane terenowe bezpośrednio ze źródła</strong><br />Dostęp do danych terenowych bezpośrednio z plików źródłowych

Dane terenowe bezpośrednio ze źródła
Dostęp do danych terenowych bezpośrednio z plików źródłowych

<strong>Dostęp do danych i zarządzanie</strong><br />Wsparcie dla danych ArcGIS

Dostęp do danych i zarządzanie
Wsparcie dla danych ArcGIS

<strong>Moduł </strong><br />Wykorzystanie danych pomiarowych w różnych formatach

Moduł
Wykorzystanie danych pomiarowych w różnych formatach

<strong>Narzędzia chmur punktów i powierzchni</strong><br />Tworzenie modeli z chmur punktów

Narzędzia chmur punktów i powierzchni
Tworzenie modeli z chmur punktów

Zamknij