| | |Menu główne

Funkcje

<strong>Tworzenie punktów</strong><br />Twórz punkty na prawie każdym elemencie modelu. (wideo: 1:38 min.)

Tworzenie punktów
Twórz punkty na prawie każdym elemencie modelu. (wideo: 1:38 min.)

<strong>Eksport do urządzeń automatycznych</strong><br />Eksportuj z programu AutoCAD, Revit lub Navisworks.

Eksport do urządzeń automatycznych
Eksportuj z programu AutoCAD, Revit lub Navisworks.

<strong>Import warunków terenowych</strong><br />Importuj położenie wytyczonych w terenie punktów z powrotem do modelu bazowego. (wideo: 33 sek.)

Import warunków terenowych
Importuj położenie wytyczonych w terenie punktów z powrotem do modelu bazowego. (wideo: 33 sek.)

<strong>Eksport do Navisworks</strong><br />Dopasuj położenie punktów w procesie koordynacji. (wideo: 43 sek.)

Eksport do Navisworks
Dopasuj położenie punktów w procesie koordynacji. (wideo: 43 sek.)

<strong>Punkty kontrolne</strong><br />Twórz, importuj i eksportuj punkty kontrolne. (wideo: 32 sek.)

Punkty kontrolne
Twórz, importuj i eksportuj punkty kontrolne. (wideo: 32 sek.)

<strong>Układy współrzędnych</strong><br />Dodaj układ współrzędnych dopasowany do współrzędnych punktów na placu budowy. (wideo: 1:00 min.)

Układy współrzędnych
Dodaj układ współrzędnych dopasowany do współrzędnych punktów na placu budowy. (wideo: 1:00 min.)

<strong>Układ modelu bazujący na 3D*</strong><br />Wprowadź punkty do układu w aplikacji iPad BIM 360.<br />* Aplikacja BIM 360 Layout iPad wymaga subskrypcji BIM 360 Glue

Układ modelu bazujący na 3D*
Wprowadź punkty do układu w aplikacji iPad BIM 360.
* Aplikacja BIM 360 Layout iPad wymaga subskrypcji BIM 360 Glue

<strong>Porównanie punktów</strong><br />Porównaj współrzędne punktów wytyczonych w terenie z współrzędnymi punktów w modelu, a następnie przekaż informacje do aplikacji BIM 360 Field. (wideo: 32 sek.)

Porównanie punktów
Porównaj współrzędne punktów wytyczonych w terenie z współrzędnymi punktów w modelu, a następnie przekaż informacje do aplikacji BIM 360 Field. (wideo: 32 sek.)

<strong>Analiza powierzchni</strong><br />Przeprowadź analizę odkształceń na każdej powierzchni. (wideo: 31 sek.)

Analiza powierzchni
Przeprowadź analizę odkształceń na każdej powierzchni. (wideo: 31 sek.)

Zamknij