| | |Menu główne

Dofinansowanie do 100% na szkolenia Autodesk ze środków KFS

Uzyskaj nawet 100% dofinansowania na rozwój pracowników! Program jest dostępny w całej Polsce.

Rusza kolejna edycja ogólnopolskiego programu KFS. W styczniu br. na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy pojawiła się informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na szkolenia dla pracowników.

Z dofinansowania będzie mógł skorzystać każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 1 osobę na dowolny rodzaj umowy o pracę. Firmy mikro (do 10 osób zatrudnionych) mogą dostać do 100% dofinansowania, natomiast pozostałe firmy do 80% kosztów planowanego szkolenia. Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Wniosek o dofinansowanie z KFS należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy, właściwym dla siedziby pracodawcy. Czas przyjmowania zależy od ilości napływających wniosków – z reguły trwa tylko kilka dni, dlatego decyzję o składaniu należy podjąć jak najszybciej.

Aby otrzymać dofinansowanie należy spełnić jeden z podanych priorytetów:

  • Priorytet 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; https://barometrzawodow.pl/
  • Priorytet 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
  • Priorytet 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
  • Priorytet 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
  • Priorytet 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
  • Priorytet 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

Możliwością dofinansowania jest objęta cała oferta szkoleń dostępnych w autoryzowanym centrum szkoleniowym PROCAD, m.in. AutoCADAdvance SteelAutodesk RobotRevit ArchitectureRevit StructureRevit MepAutodesk InventorAutodesk Simulation3ds MaxMechanicalCivil 3DMS ProjectKosztorysowanie w programie Norma PRO, itd.

Pełna lista oferowanych szkoleń jest dostępna na: www.procad.pl/szkolenia

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą szkoleniową i chcesz skorzystać z dofinansowania skontaktuj się z nami – pomożemy dobrać odpowiednie szkolenia dla profilu Twoich pracowników i zaproponujemy ofertę oraz dogodny termin realizacji.

Kontakt:

Gdańsk: Emilia Karolak, tel. 58 739 68 15, e-mail: emilia.karolak@procad.pl
Poznań/Wrocław: Piotr Łukaszewski, tel. 61 666 10 64, e-mail: piotr.lukaszewski@procad.pl
Warszawa: Agata Łukasik, tel. 22 379 74 91, e-mail: agata.lukasik@procad.pl
Katowice: Bożena Liszka, tel. 32 445 05 99 wew.409, e-mail: bozena.liszka@procad.pl

Zamknij