| | |Menu główne

Dofinansowanie do 80 % na szkolenia Revit

Uzyskaj do 80% dofinansowania na rozwój swój i pracowników!

Zapraszamy do udziału w projekcie „Kompetencje dla budownictwa”, który realizuje firma KDK Info. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Adresatami projektu są pracownicy MŚP (w tym osoby samozatrudnione) z sektora budownictwa (sekcja PKD F czyli dział 41,42,43) z całej Polski.

Dostępne terminy szkoleń online:

  • Revit Architecture stopień I: 06.07, 07.07, 08.07.2021r. lub 02.08, 03.08, 04.08.2021r.
  • Revit Architecture stopień II: 20.07, 21.07, 22.07.2021r.
  • Tworzenie Rodzin Autodesk Revit: 24.07, 25.07.2021r.
  • Revit Structure: 02.08, 03.08, 04.08.2021r.
  • Revit MEP: 09.08, 10.08, 11.08.2021r
  • Szkolenie zamknięte – termin ustalimy indywidualnie

Ostatnia edycja projektu – możliwy udział w szkoleniach tylko do 31 sierpnia 2021!

Jestem zainteresowana/y dofinasowaniem

20 RUNDA NABORU ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU – I EDYCJA trwa do 6 czerwca 2021 do godz. 16:00 !

Zgłoszenia należy składać pod adresem: http://akademiabudowlana.com.pl/oglaszamy-xx-runde-naboru-zgloszen-do-projektu-i-edycja/

Kandydat na etapie składania formularza rekrutacyjnego ma obowiązek posiadania konta na portalu Baza Usług Rozwojowych i wyszukania usługi szkoleniowje, którą jest zainteresowany – wprowadzimy dla Państwa usługę szkoleniową wg. ustalonej oferty.

Skontaktuj się z nami:

Zamknij