| | |Menu główne

Branża motoryzacyjna – nawet do 100% dofinansowanie na szkolenia z oprogramowania Autodesk!

Jeśli jesteś zatrudniony na umowę o pracę a firma zatrudnia min 1 osobę można otrzymać dofinansowanie z programu KFS na szkolenia z oprogramowania Autodesk w wysokości do 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na 1 osobę! Dotyczy tylko firm motoryzacyjnych spełniających posiadanie odpowiedniego PKD (w ramach priorytetu nr 7).

Lista PKD:

PKD 22.11.Z              Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy

PKD 29.10.A             Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych

PKD 29.10.B              Produkcja samochodów osobowych

PKD 29.10.C              Produkcja autobusów

PKD 29.10.D             Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów

PKD 29.10.E              Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 29.20.Z              Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep

PKD 29.31.Z              Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych

PKD 29.32.Z              Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 30.91.Z              Produkcja motocykli

PKD 45.11.Z              Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

PKD 45.19.Z              Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 45.20.Z              Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 45.31.Z              Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 45.32.Z              Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 45.40.Z              Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzeda hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

PKD 27.11.Z              Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów

PKD 27.12.Z              Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

PKD 27.20.Z              Produkcja baterii i akumulatorów

PKD 27.40.Z              Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego PKD 27.90.Z        Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

Program jest dostępny w Powiatowych Urzędach Pracy w całej Polsce, wnioski należy składać w wyznaczonych terminach. Poniżej informacja o naborach.

Procedura ubiegania się o dofinansowanie z KFS:

  1. Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków czyli informacja o naborze pojawia się na stronie www danego Urzędu.
  2. Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.
  3. Wnioski należy pobierać i składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w określonym terminie i na określonych wzorach (forma papierowa lub elektroniczna). Uwaga: terminy te zazwyczaj są dość krótkie (od 2 do kilku dni).
  4. Jednym z załączników do wniosku jest szczegółowy opis szkolenia, który jest wypełniany na podstawie oferty szkoleniowej przedstawionej przez PROCAD SA. Po złożeniu wniosku o dofinansowanie pracodawca nie może zmieniać firmy szkoleniowej, którą wybrał wcześniej. 
  5. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków Powiatowy Urząd Pracy informuje o przyznaniu środków i ustala termin podpisania umowy. Uwaga: zwykle termin realizacji usługi szkoleniowej wyznaczony jest do 30 listopada br.
  6. Jeśli środki zostały przyznane pracodawcy to firma, którą wybrał ma obowiązek przeprowadzenia szkolenia zgodnie ze szczegółami jakie zostały zawarte we wniosku.
  7. Po zakończeniu szkolenia firma szkoleniowa dostarcza pracodawcy niezbędną dokumentację potwierdzająca zakończenie usługi.
  8. Pracodawca musi w wyznaczonym czasie dostarczyć wszelką dokumentację dotyczącą zakończenia usług do Powiatowego Urzędu Pracy.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą szkoleniową i chcesz skorzystać z dofinansowania skontaktuj się z nami – pomożemy dobrać odpowiednie szkolenia dla profilu Twoich pracowników i zaproponujemy ofertę oraz dogodny termin realizacji.

Kontakt:

Gdańsk: Emilia Karolak, tel. +48 600 46 50 33, e-mail: emilia.karolak@procad.pl
Poznań/Wrocław: Piotr Łukaszewski, tel. +48 606 935 951, e-mail: piotr.lukaszewski@procad.pl
Warszawa: Agata Łukasik, tel. +48 604 542 791, e-mail: agata.lukasik@procad.pl
Katowice: Bożena Liszka, tel. +48 606 839 522, e-mail: bozena.liszka@procad.pl

Poproś o ofertę na szkolenia
Zamknij