| | |Menu główne

Cechy programu

Cechy programu

  • Śledzenie zmian w projekcie – Narzędzie Drawing Checker pozwala na automatyczne śledzenie zmian w obrębie projektu.
checker
  • Data Manager – Zarządzanie elementami składowymi projektu w tabeli dzielonej według typu obiektu, z możliwością importu i eksportu do pliku xlsx i csv
Dataman
  • Tworzenie i edycja dynamicznych linii i komponentów z możliwością łatwej zmiany poprzez uchwyty (grip)
lines
  • Biblioteka symboli – Program jest zintegrowany z bibliotekami symboli według norm ISO/DIN, PIP, ISA, JIS, z możliwością rozbudowy o własne standardy
library
  • Oznaczenia i opisy – Program umożliwia tworzenie własnych etykiet i opisów. Etykiety są bezpośrednio powiązane z Data Manager-em i właściwościami obiektu
tags
  • Sprawdzanie poprawności projektu poprzez narzędzia Validation tool
validation

 

 

 

Zamknij