| | |Menu główne

Autodesk Helius Composite

Oprogramowanie Autodesk Helius Composite pozwala na bezpośrednie zaprojektowanie struktury laminatu za pomocą szeregu narzędzi.

Pierwszym z nich jest rozbudowana baza materiałowa zawierająca informacje nt. laminatów, włókien, żywic, materiałów stosowanych na rdzenie, za pomocą których możliwe jest zbudowanie struktury laminatu. Pozwala wykorzystać mikromechanikę w celu określenia właściwości struktury lub klasyczną teorię laminatu w celu wyznaczenia właściwości laminatu.

lub klasyczną teorię laminatu w celu wyznaczenia właściwości laminatu. 

W przypadku potrzeby zdefiniowania własnej struktury z pomocą przychodzi nam narzędzie Fabric Builder, który pozwala wybrać różnego rodzaju zbrojenie­ (włókna uporządkowane jednoosiowo, tkaniny, maty, itd.) oraz osnowę w celu przygotowania warstwy laminatu. Program automatycznie wyznacza grubość warstwy oraz wykorzystuje mikromechanikę oraz wybrane kryteria zniszczenia w celu określenia wytrzymałości struktury. Taką informację można zapisać w bazie danych jako gotowa struktura do dalszego wykorzystania

W celu określenia właściwości laminatów program zawiera moduł Laminate, który pozwala na przeprowadzenie 9 analiz umożliwiających określenie właściwości oraz zachowania laminatu. Obliczone wartości można wyeksportować do programów MESowskich. Moduł pozwala na zastosowanie różnego rodzaju kryteriów zniszczenia w celu określenia zależności między naprężeniem i odkształceniem z uwzględnieniem zniszczenia poszczególnych elementów składowych laminatu.

Oprócz powyższych testów oprogramowanie umożliwia na szybkie przeprowadzenie obliczeń wytrzymałościowych bez wykorzystywania MES w celu wyznaczenia deformacji, ugięć, wibracji, stabilności pod wpływem ściskania podstawowych elementów takich: płyty z laminatów, panele o strukturze typu sandwich, rur, prętów, zbiorników ciśnieniowych. Po zdefiniowaniu laminatu wystarczy określić podstawową geometrię, rodzaj obciążeń i warunków brzegowych w celu wyznaczenia zachowania laminatu

W najnowszej wersji dodano moduł pozwalający na projektowania laminatów z uwzględnieniem połączeń śrubowych, które wpływają na zniszczenie oraz współczynniki bezpieczeństwa.

Program umożliwia także analizę zachowania laminatu pod wpływem sieciowania w przypadku formowania różnego rodzaju zakrzywionych powierzchni. Podczas sieciowania występuje zjawisko Spring-back, którego wielkość można uwzględnić już na etapie projektowania, żeby odpowiednio przygotować formę do laminowania.

Oprogramowanie posiada również moduł do przygotowywania raportów z analizowanych danych, które można wyeksportować do formatu *.pdf, *.docx oraz *.html.

Zamknij