| | |Menu główne

Autodesk Point Layout

Autodesk® Point Layout to oprogramowanie przeznaczone dla wykonawców i podwykonawców, które pozwala przenieść dokładność wykonania projektu na plac budowy. Dzięki wykorzystaniu w terenie informacji o współrzędnych modelu, program Autodesk® Point Layout, poprzez współpracę z programami AutoCAD, Revit lub Navisworks, poprawia wydajność pracy oraz minimalizuje ilość przeróbek na placu budowy.

Program umożliwia m.in. przeniesienie współrzędnych projektowanych punktów charakterystycznych z przestrzeni modelu na plac budowy jak również porównanie współrzędnych punktów wytyczonych w terenie z lokalizacją tych samych punktów w projekcie. Można również utworzyć układ współrzędnych dopasowany do współrzędnych punktów na placu budowy, jak również przeprowadzić analizę odkształceń powierzchni.

Uwaga! Program Autodesk® Point Layout wymaga posiadania licencji produktu AutoCAD, Revit lub Navisworks w wersji 2013-2019.

Point Layout 2016
Zamknij