| | |Menu główne

Autodesk CFD Motion

Pakiet Autodesk CFD Motion oprócz funkcji zawartych w wariantach CFD Premium posiada również następujące związane z ruchem ciała stałego:

  • Stosowanie założonego lub wymuszonego ruchu ciała stałego
  • Zastosowanie elementów poruszających się ruchem liniowym i kątowym
  • Zastosowanie elementów rotujących
  • Zastosowanie obszarów rotujących
  • Zastosowanie połączonego ruchu liniowego i kątowego
  • Zastosowanie połączonego ruchu orbitalnego i kątowego
  • Analiza nutacji
  • Analiza ruchu nieograniczonego w żadnym z 6 stopni swobody
Zamknij