| | |Menu główne

Inteligentna siatka MESH

W oprogramowaniu Autodesk CFD wbudowane jest narzędzie pozwalające na inteligentne generowanie siatki przepływowej mające następujące możliwości:

  • Diagnostyka siatki
  • Automatyczny dobór gęstości siatki
  • Algorytm dopasowywania siatki w oparciu o rezultaty – z każdą iteracją moduł zagęszcza siatkę w newralgicznych miejscach, w których może dojść do dużych zmian wartości przepływowych
  • Możliwość wygodnego globalnego oraz lokalnego zagęszczania siatki
Inteligenta siatka MESH

Inteligenta siatka MESH

  • Ulepszanie siatki warstwy przyściennej
  • Generowanie siatki poprzez przeciągnięcie profilu wzdłuż krzywej
  • Możliwość kontroli zmian wielkości elementów w objętości
  • Wygładzanie odstępów i cienkich brył
  • Generowanie rozkładu siatki i wygładzania opartego na powierzchni brył
Zamknij