| | |Menu główne

Modele turbulencji

We wszystkich wersjach programu Autodesk CFD dostępne są następujące modele turbulencji:

 • K-epsilon
 • K-epsilon z inteligentnym opisem przyściennym
 • K-epsilon dla niskiej liczby Reynoldsa
 • SST k-omega
 • SST k-omega SAS (Scale Adaptive Simulation)
 • SST k-omega DES (Detached Eddy Simulation)
 • SST K-omega RC (Smirnov Menter)
 • SST K-omega RC (Hellsten)
 • RNG
 • Eddy viscosity
 • Mixing length

Program posiada również moduł, który automatycznie uruchamia analizę turbulentną w przypadku wystąpienia określonych warunków przepływu.

Więcej informacji nt. dostępnych modeli można uzyskać tutaj:

Zamknij