| | |Menu główne

przeszkoliliśmy już

53 854

osób

Szkolenie / Kurs SketchUp

Cena netto: 1 000,00 zł
Cena (23% VAT): 1 230,00 zł
Cena dla studentów netto: 451,22 zł
Cena dla studentów (23% VAT): 555,00 zł
Kurs obejmuje zapoznanie się z możliwościami programu Google SketchUp 8, konfigurację programu, przestrzeń 3D, posługiwanie się podstawowymi narzędziami, budowanie brył, modyfikowanie brył, wykorzystanie zewnetrznego rendera i komunikację z innymi programami.

Czas trwania: 20 godzin

Szczegółowy program szkolenia

Wprowadzenie i Interfejs:
• Struktura programu i podstawowa konfiguracja:
przestrzeń modelowania, menu bar, ustawiania projektu: jednostki, opcje wyświetlania, wymiarowania itp.;
• Interfejs programu i opis funkcji:
komunikacja z programem: mieszana (menu bar, toolbar, linia komend, menu kontekstowe, okna dialogowe);
• Kształty:
rysowanie w 2D (toolbar): linie, łuki, krzywe Beizera (darmowy plug-in), okręgi i inna prosta geometria;
• Proste bryły:
tworzenie prostych brył (sfera, ostrosłup, stożek itp.);
wstawianie prostych kształtów poprzez darmowy plug-in,
• Narzędzia (podstawowe, rysowania, modyfikowania, konstrukcyjno-pomocnicze, kamery):
selekcja, kopiowanie, przemieszczanie, obracanie, skalowanie, odsnunięcie, śledzenie i blokowanie kierunków modyfikacji i rysowania, tworzenie przekrojów (section plane tool); menu kontekstowe, grupowanie;
• Tworzenie Stylu Wizualnego;

Modelowanie
• wyciąganie i przetłaczanie zamkniętych kształtów 2D (push/pull, follow me) – zaawansowana powtórka z „Wprowadzenie…”
• modyfikowanie poprzez edycję wierzchołków i boków;
• przecinanie brył i obiektów (intersect) innymi obiektami;
• operacje Bool’a na bryłach zamkniętych (solid tools);
• tworzenie terenu (sandbox tools) z linii konturowych, poprzez modyfikację regularnej siatki (smove);

Grupowanie i tworzenie komponentów
• Technika tworzenia obiektów w oparciu o bryły zamknięte w grupy;
• Tworzenie i sposób pracy na Komponentach;

Materiały i Tekstury
• Materiały: edycja materiałów, wykorzystanie biblioteki materiałów;
• Tekstury: używanie własnych tekstur, przypisywanie tekstur do obiektów, dopasowanie tekstur do poligonów (Postion Texture Tool);

Oświetlenie, kamery, animacja
• Światło: zarządzanie ustawieniami słońca, cieni i geograficznego położenia projektu;
• Kamery: obsługa kamer: zmiana kąta widzenia, nawigacja, tworzenie widoków z kamery
• Animacja: wykorzystanie widoków do płynnego przejścia pomiędzy poszczególnymi klatkami głównymi;

Eksport, import i współpraca z zewnętrznymi programami
• Zapisywanie i import :DWG (2D i 3D), FBX, 3DS oraz JPG, PNG, TIFF i innych formatów rastrowych
• Współpraca z AutoCAD i Autodesk Revit Architecture;

Prezentowanie i tworzenie prostych arkuszy i dokumentów technicznych
• Omówienie modułu LayOut na prostym przykładzie i przygotowanie prezentacji w PDF

Rendering*
• Rendering*: prezentacja darmowego, zewnętrznego renderera Kerkythea 2008 ECHO; dostępnego za pomocą plug-ina do Sketchup;

Inne kursy, które mogą Ciebie zainteresować

Szkolenie / Kurs Revit Architecture – Stopień I

Kurs Revit Architecture stopień I przeznaczony dla początkujących użytkowników programu Revit Architecture. Użytkownik poznaje sposób pracy z podstawowymi obiektami programu, które są wykorzystywane prawie w każdym projekcie takimi jak: ściany, stropy, drzwi, dachy i schody. Czas trwania: 21 godzin Szczegółowy program szkolenia Wprowadzenie do interfejsu programu: • Menu Toolbar • Przeglądarka projektu • palety narzędziowe

więcej

Szkolenie / Kurs Autodesk Inventor – Stopień I

Kurs Autodesk Inventor – Stopień I obejmuje wszystkie etapy pracy projektanta-mechanika: od sprawnego modelowania parametrycznych części, poprzez adaptacyjne projektowanie zespołów, po automatyczne generowanie dokumentacji warsztatowej i tworzenie prezentacji. Szkolenie przedstawia filozofię programu, metodykę pracy, interfejs Autodesk Inventor oraz struktura aplikacji. Czas trwania: 21 godzin Szczegółowy program szkolenia Tworzenie i praca z projektem w Autodesk Inventor

więcej

Szkolenie / Kurs AutoCAD – Stopień I

Profesjonalne szkolenie AutoCAD to szansa na zdobycie unikalnej wiedzy i opanowanie praktycznych umiejętności obsługi najpopularniejszego oprogramowania CAD. Kurs kończy się zdobyciem przez uczestnika międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego zdobyte kompetencje. Kurs AutoCAD stopień I przeznaczony dla początkujących użytkowników programu AutoCAD. Na szkoleniu użytkownik poznaje podstawowe obiekty wektorowe – zdobywa umiejętności ich tworzenia i modyfikacji. Ponad to użytkownik

więcej
Zamknij